Organisatie

ORGANISATIE

Het bestuur van onze parochie Heilig Kruis heeft in alle geloofsgemeenschappen aanspreekpunten voor 3 gebieden, te weten pastoraat, financiën/administratie en gebouwen. De coördinatoren hebben zitting in de parochiebrede werkgroep op hun gebied: de parochiële werkgroep pastoraat, de parochiële werkgroep voor financiën/administratie en de parochiële werkgroep gebouwen waarin ook leden van het pastoraal team (voor pastoraat) en het bestuur (financien/administratie en gebouwen) zitting hebben. De drie coördinatoren kunnen worden ondersteund door meerdere personen waarmee zij samen het locatieoverleg vormen. Het locatieoverleg wijst uit zijn midden een voorzitter aan.

In onze locatie hebben wij ervoor gekozen aan iedere coördinator een back-up te koppelen – deze 6 personen vormen het Kernteam en zij vergaderen 1x per maand.

Het locatieoverleg in onze geloofsgemeenschap bestaat uit het Kernteam en 2 ondersteunende leden en komt 1x/3 maanden bij elkaar.

Els Ruiter is gekozen tot voorzitter van Kernteam en Locatieoverleg.

 Locatieoverleg

Coördinator Pastoraat                                                  Corry Hondshorst           back-up Angela Hoppen

Coördinator Financiën/Administratie                              Christien Koopman         back-up Cora Noorloos

Coördinator Gebouwen en inventarissen                         Leo Kerkvliet                 back-up Wim de Haan  

Ondersteunend lid                                                        Frans Duteweert

Ondersteunend lid                                                        Cora Noorloos