Locatieraad

Locatieraad

Op 1 juli 2010 heeft het bestuur van de parochie Heilig Kruis de onderstaande personen benoemd tot lid van de locatieraad Heilige Marcellinus:

vacant, voorzitter

mevrouw Els Ruiter-Schute, secretaris

mevrouw Christien Koopman-Holleboom, penningmeester

mevrouw Cora Noorloos, lid

De taak van de locatieraad is het besturen van de Heilige Marcellinus geloofsgemeenschap, in overleg met het algemeen bestuur van de parochie Heilig Kruis.

Aandachtsgebieden

In de locatieraad is gekozen voor een onderverdeling in sectoren of aandachtsgebieden. Feitelijk zijn er drie aandachtsgebieden te onderscheiden:

  • Alle zaken die te maken hebben met de inhoud van ons geloof, het pastoraat
  • Alle zaken die te maken hebben met beheer en financiën
  • Alle zaken die omschreven kunnen worden als ondersteunende diensten, die de eerste twee aandachtsgebieden ondersteunen.

De locatieraad vergadert tenminste zesmaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden zulks nodig oordelen.
De locatieraad van de Heilige Marcellinus geloofsgemeenschap werkt nauw samen het algemeen bestuur van de parochie Heilig Kruis.