Gemeenschapsopbouw

Gemeenschapsopbouw

Het doel van de leden van de pastoraatsgroep met het profiel Gemeenschapsopbouw is:

het versterken van de onderlinge banden. Zorgen voor de lijm die mensen en groepen bij elkaar houdt. Het streven is elkaar verantwoordelijk laten voelen voor het reilen en zeilen in de geloofsgemeenschap, present zijn voor allerlei vragen, openstaan voor de mensen uit de geloofsgemeenschap, maar ook voor de buiten-kerkelijke gelovigen. De locatie Heilige Marcellinus wil een open en gastvrije geloofsgemeenschap zijn.

De taak van de leden van de pastoraatsgroep met het profiel Gemeenschapsopbouw is de verschillende werkgroepen te ondersteunen zodat er volop gevierd kan worden, dat mensen vol enthousiasme ingevoerd worden in geloof en traditie en dat er oog en oor ontstaat voor mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben. Ook verzorgen zij de communicatie naar vrijwilligers van werkgroepen, en naar de leden van onze geloofsgemeenschap.

Hieronder kunt u enige informatie vinden over de groepen en aandachtsvelden die onder het profiel Gemeenschapsopbouw vallen binnen geloofsgemeenschap van de Heilige Marcellinus.

BIB

In het Broeklands Informatieblad, de BIB, staat de informatie van onze parochie en van onze locatie.