Gebouwen en Inventarissen

 

GEBOUWEN EN INVENTARISSEN

 De coördinator Gebouwen en inventarissen is Leo Kerkvliet.

Zijn back-up is Wim de Haan.

De taken van de Coördinator Gebouwen en inventarissen hebben betrekking op het dagelijks- en meerjarenonderhoud van gebouwen en inventarissen, openstelling gebouwen, schoonhouden van de gebouwen, initiëren, controleren en toezicht uitoefenen op onderhoudswerkzaamheden, tuinonderhoud, inventarissen.

 De coördinator is lid van de Parochiële Werkgroep Gebouwen en Inventarissen (PWG).

Onder hem/haar vallen de volgende werkgroepen:

Grafdelver

Kerkhofgroep

Kerkschoonmaak

Kerktelefoon

Kerkversiering

Technische Commissie