Financiën en Administratie

FINANCIËN EN ADMINISTRATIE

  De coördinator Financiën/Administratie is Christien Koopman.

 Haar back-up is Cora Noorloos

 De taken van de Coördinator Financiën/Administratie hebben betrekking op Kerkbalans, ledenadministratie, archivering, lokaal secretariaat, kasstromen, parochieblad, administratieve organisatie en interne controle AO/IC.

 De coördinator is lid van de Parochiële Werkgroep Budget en Administratie (PWBA). 

 

Onder hem/haar vallen de volgende werkgroepen:

 Collectanten

 Kerkbalans

 Secretariaat

 Het locatiesecretariaat wordt bemand door Gerda van den Enk en Tonny Kloosterman.

 Het secretariaat is geopend op maandag van 10.00 – 11.00 uur.

 U kunt er onder andere terecht voor misintenties.

 

Het secretariaat is bereikbaar onder telefoonnummer 0570-531566   /531308, emailadres marcellinus@parochieheiligkruis.nl.