Broekland - H. Marcellinus

 

Parochiegeschiedenis H. Marcellinus

Direct na de reformatie in de 16e eeuw was het voor katholieken in Boerhaar en Broekland niet meer mogelijk gebruik te maken van de kerken in Wesepe, Wijhe of Raalte. In die tijd ‘kerkte’ men aanvankelijk in het erve Strijtveen (nu Raalterweg 28), waar de pater Jezuïet Egbert van Vilsteren zich had gevestigd om  ‘van daaruit het Roomsche geloof weer op te raakelen waar het nog smeulde onder de asch’.  Van Vilsteren overleed in 1660 en hij mag gezien worden als de grondlegger van de Parochie Boerhaar van waaruit later de parochies Broekland en Wijhe ontstonden. Vanaf 1688 kerkte men op erve ‘de Vos’. Op de gevel van de huidige boerderij (Hooglandweg 2) is nog te lezen: ‘Verheft zich hier geen bidplaats meer, het heelal is de tempel van de Heer’. In 1819 werd in Boerhaar een zg. Waterstaatskerkje gebouwd. Broeklanders gingen in Boerhaar naar school en kerk.

Eigen kerk

Nadat de katholieken van Wijhe in 1869 een eigen kerk hadden gekregen vonden de Broeklanders het hoog tijd om ook een eigen kerk te hebben. Na jarenlange strijd met Boerhaar, waarbij de kinderen uit protest vele jaren naar de openbare school in Broekland gingen, besloot Mgr.Van de Wetering in 1911 dat er twee kerken gebouwd moesten worden: één in Broekland en een nieuwe kerk voor Boerhaar. Architect Kroes tekende twee mooie kerken maar er moest kennelijk toch verschil zijn ten faveure van Boerhaar: Boerhaar kreeg een kerk voor f.50.000,-- en Broekland van f.45.000,-- op de grond van Jans Booijink. Twee kerken voor samen nog geen ton!

Eerste mis en inwijding.

De eerste steenlegging was op 28 maart 1912. Op donderdag 28 november 1912 werd de eerste mis gelezen door de eerste pastoor van Broekland Mocking. Op 19 juni 1913 werd de kerk ingewijd door Mgr. Van de Wetering en kreeg de parochie de naam van de H.Marcellinus. Een plechtigheid waar Broekland zich feestelijk voor opmaakte. Met de bouw van de kerk maakte Broekland eind 1912 de historische overstap van een eeuwenoude ‘boerschap’ naar het begrip ‘kerkdorp’. Op 4 juli 1922 werd de R.K.School in Broekland geopend. In 1931 werd de kerk vergroot, waardoor de vorm van kruiskerk verdween. Het leverde echter 150 extra plaatsen op. Broekland was gegroeid!

Fusie Sallandse parochies tot H. Kruis

Op 1 januari 2010 is de parochie van de H.Marcellinus in Broekland opgegaan in de fusie van de parochies uit de Sallandse dorpen Raalte (2), Mariënheem, Luttenberg, Haarle, Nieuw-Heeten/Holten en Heeten. De naam van de nieuwe parochie is Parochie H.Kruis. Het pastoraal team bestaat uit de priesters Jan Verweij en de pastorale werkers Lysbeth Minnema, Astrid van Engeland, Joke van Steenoven en Harry Bloo.