Genoeg voor iedereen

Terugblik op de kinderkerk viering van 9 februari 2014:

Thema: Genoeg voor iedereen.

Tijdens deze kinderkerk viering waren er heel veel kinderen die kwamen luisteren en bidden met ons.
We hebben geluisterd naar het verhaal waarin Jezus samen met veel andere mensen en zijn leerlingen bij het meer zit. En het wordt al laat, de mensen moeten eigenlijk naar huis om te gaan eten.
Jezus zegt aan zijn leerlingen dat ze moeten uitdelen van de 5 broden en 2 vissen die er zijn.
Dit lijkt niet genoeg, want er zijn heel veel mensen.  Net als bij ons zijn er ook heel veel kinderen.
De leerlingen toen toch wat Jezus hun heeft gezegd. En dat hebben we ook uitgebeeld bij de kinderkerk. Daar werd brood uitgedeeld. En er was genoeg voor iedereen.

Na afloop van de viering mochten alle kinderen een papieren vis versieren. Deze werd aan een lekkere soepstengelhengel gehangen en kon zo worden meegenomen naar huis.

ga hier naar de knutselplaat om de broden en vissen in de mand te leggen.

namens werkgroep kinderkerk.