Vastenactie 2020

Wie kennis vergaart heeft veel te delen
Wie een ambacht leert kan iets doorgeven
Wie vaardigheden heeft, kan anderen begeleiden
Wie een goede leraar durft te zijn, krijgt vele leerlingen …

Het grootste geschenk aan een jonge mens is hem of haar te leren volwaardig mens te zijn die kan geven en delen en léven!

Het jaarthema van Vastenactie is ‘Werken aan je toekomst’. Projecten rond beroepsonderwijs en ondernemerschap kunnen worden ondersteund met het geld, dat wij tijdens de vasten inzamelen. Daarmee draagt Vastenactie bij aan twee van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties voor 2030, te weten goed onderwijs en eerlijk werk voor iedereen. We maken kennis met twee jonge mensen.

Het levensverhaal van Liliana Moreno (32) uit Honduras laat zien hoe een opleiding mensen in staat stelt in hun eigen inkomen te voorzien en hun zelfbewustzijn te ontwikkelen. Liliana vertelt hoe zij zich aan de armoede heeft ontworsteld, een onderneming is begonnen en nu ook andere vrouwen hierbij op weg helpt. Al van jongs af aan is Liliana actief in een netwerk, dat onderdeel is van een Hondurese organisatie die zich inzet voor vrouwenrechten en strijdt tegen ongelijke behandeling en geweld tegen vrouwen. Deze organisatie heeft ervoor gezorgd, dat Liliana een opleiding in het maken van imitatiejuwelen kon volgen. Hiermee kan ze nu een bescheiden eigen inkomen verdienen. Ze geeft workshops om haar kennis en vaardigheden met andere vrouwen te delen.
Liliana: “Ik wil graag meer leren, zoals gouden sieraden maken, want daarmee kan ik meer verdienen en volledig voorzien in het levensonderhoud van mijzelf en mijn dochter. Het voelt goed dat ik een creatieve ambachtsvrouw ben en dat ik andere vrouwen kan helpen. Mijn droom is een eigen winkel waar ik sieraden en andere handvaardigheidsproducten kan verkopen.”

Patrick Siluyele (23) werd opgevoed in een weeshuis in Zambia, waar hij een opleiding kon volgen. Tegenwoordig geeft hij naailes aan gehandicapten. In een interview vertelt hij, dat hij in een opvangcentrum van de Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria terecht kwam, waar hij een vak leerde. “Soms kreeg ik dingen zomaar, soms moest ik er klusjes voor doen. Zonder het centrum had ik niet overleefd. Daarom vind ik het belangrijk om mensen te helpen.” Hij geeft les, omdat hij zijn kennis en vaardigheden door wil geven aan anderen. Zodat ze straks voor zichzelf kunnen zorgen. “In onze gemeenschap zijn er mensen die neerkijken op gehandicapten. Maar zij kunnen er niets aan doen, het zijn gewoon mensen die, net als ikzelf, een vak willen leren. Ook met een handicap kun je je eigen geld verdienen, als je beschikt over een vaardigheid. Ik help ze om dingen te maken en op de markt te verkopen.”

Gedurende de vastentijd zullen de collectebussen achterin onze kerken staan. Sinds een paar jaar gebruiken we geen vastenzakjes meer. U kunt uw gift zo in de bus doen, u kunt er ook een enveloppe omheen doen. Ook kunt u het geld overmaken naar NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag.

Van harte bij u aanbevolen.
Lonneke Gunnink – van den Berg