Pastorale Team

De pastorale zorg binnen de parochie wordt verleend door het pastorale team. Het pastorale team bepaalt het pastorale beleid binnen de parochie.
Het pastorale team gaat voor in vieringen en dient sacramenten toe. Het pastorale team wordt bijgestaan door enkele priesters die met emeritaat zijn. Zij maken geen deel uit van het pastorale team en nemen dus niet deel aan de vorming van het pastorale beleid.
De pastorale werk(st)ers gaan wel voor in vieringen, maar kunnen geen sacramenten toedienen, omdat zij niet tot priester gewijd zijn. 

Vanaf 20 juni 2017 is sprake van één pastoraal team voor de parochies H. Lebuinus en H. Kruis. De leden van dit team zijn voor beide parochies inzetbaar.
Het pastoraal team bestaat uit:

Vicaris R.G.W. Cornelissen, pastoor
Tel.: 0570-619087; 06 30162625; e-mail: cornelissen@aartsbisdom.nl

 

 

 

Drs. M.J. (Marc) Brinkhuis, diaken
Tel.: 06 33756089; e-mail: mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl

 

Drs. A.M.A.L. (Lonneke) Gunnink-van den Berg MA, pastoraal werker
Tel.: 038-4527475; e-mail: lonnekegunnink@hetnet.nl 

 

G.J.J.S. (Gauthier) de Bekker, priester
Tel.: 0570-622328; 06-22339977; e-mail: gdebekker@heiligelebuinus.nl

 

 

Elk lid van het pastorale team heeft een aandachtsgebied in haar/zijn profiel.
De aandachtsgebieden zijn de gebieden waar de pastoraatsgroepen uit elke locatie zich ook mee bezig houden. Een korte uitleg van elk aandachtgebied vindt u via het menu links.
Informatie over bezoek van een pastor vindt u hier.