Lotgenotengroep

DE LOTGENOTENGROEP

In juli 2011 is de eerste bijeenkomst geweest van de lotgenoten groep naar aanleiding van een oproep in de verschillende parochieblaadjes van de H. Kruis parochie.
Daarin deed pastor Harry Bloo een oproep om een lotgenotengroep te beginnen voor al diegenen die een partner hebben verloren.
Deze oproep is niet voor niets geweest. Want er hebben zich inmiddels 20 mensen aangemeld. Dat geeft wel aan dat er behoefte aan is om het verlies en alles wat daar bij komt, met elkaar te delen.

Wij zijn inmiddels als groep twee keer bij elkaar geweest waarin vooral de onderlinge kennismaking centraal stond. Dat was zeer waardevol en toch ook wel een moeilijke stap voor de meesten. Ook hebben inmiddels mensen elkaar al uitgenodigd voor de koffie en om met elkaar te praten. De reacties zijn goed.
Er is ook een kerngroep gevormd die het jaarprogramma gaat samenstellen en organiseren. Het is de bedoeling iedere 2 maand als totale groep bij elkaar te komen (totaal 5x per jaar).
De bedoeling van de groep is dat je een netwerk opbouwt om weer nieuwe mensen te ontmoeten zodat de eenzaamheid een beetje opgevuld kan worden.
Als u zelf uw partner heeft verloren en het idee achter de lotgenotengroep spreekt u aan, dan bent u van harte welkom bij de lotgenotengroep.

U kunt zich aanmelden bij leden van de kerngroep: Angelien Leenen06-53398603 / angelien999@hotmail.com Ria in 't Veld 0572-382265 / tha.intveld@home.nl Harry Bloo 06-22291539 / h.bloo@katholieksalland.nl

Namens de kerngroep van de lotgenotengroep, Ria in 't Veld