Liturgie

Een grote kracht in alle geloofsgemeenschappen is de liturgie. Liturgie is alles wat met het vieren van Gods aanwezigheid te maken heeft. In alle geloofsgemeenschappen is een grote hoeveelheid vrijwilligers actief op dit terrein. In de vieringen zijn ook de pastores als  vanzelfsprekend zichtbaar. De vieringen helpen mensen even op te tillen uit het leven van alledag. Ze stimuleren om volop mens te worden zoals God ons bedoeld heeft en helpen ons in de zoektocht naar een zinvol en welbesteed leven. De liturgie is een grote bron van inspiratie, die we volop willen benutten. We nodigen u uit om de rijkdom van de liturgie binnen onze parochie te ontdekken, in de stilte en de rust van een doordeweekse viering, in het vieren van de tijden van het jaar in de weekendvieringen of bij bijzondere vieringen rondom de Sacramenten.