Korenschoof

Van de redactie:
Welkom bij het eerste nummer van “Korenschoof”! Hieronder de link naar het nieuwe gezamenlijke parochieblad voor alle geloofsgemeenschappen van parochie Heilig Kruis.

In de voorbereiding hebben de redacties van alle dorpsbladen besloten om langzamerhand over te gaan naar Korenschoof. In Korenschoof treft u informatie dat bestemd is voor alle geloofsgemeenschappen van de parochie. Naast Korenschoof verschijnt dus voorlopig nog uw eigen kerkblad.
In overleg beslist iedere geloofsgemeenschap wanneer zij overgaat op Korenschoof.

Klik op deze link om het blad te lezen.