Gemeenschapsopbouw

Gemeenschapsopbouw houdt zich vooral bezig met het verzamelen en verbinden van gelovige mensen. Zij ontwikkelt daartoe parochiegerichte activiteiten die korte of langere verbindingen opleveren

De gemeenschap wordt bijeengeroepen door God. Het is God die de gemeenschap opbouwt, wij werken daaraan mee. Gemeenschapsopbouw stimuleert dat het pastoraal programma als geheel bijdraagt aan de ontmoeting met God, met elkaar en de ander. Gemeenschapsopbouw werkt aan de samenwerking en het verbinden van de locale geloofsgemeenschappen van onze parochie. Gemeenschapsopbouw stimuleert de relatie van onze parochie met “buiten”.