Parochiële Caritas Instelling

Parochiële Caritas Instelling Heilig Kruis

De Parochiële Caritas Instelling Heilig Kruis (PCI) is werkzaam in de Parochie Heilig Kruis.

De doelstelling van de PCI is het ondersteunen van mensen in nood in onze samenleving. Ondersteunen kan betekenen het helpen benaderen van de juiste instanties om hulp te kunnen krijgen. In acute gevallen kan de PCI zelf tijdelijke hulp verlenen.

De visie van de PCI luidt:
De PCI staat midden in de samenleving. Daar waar materiële of immateriële nood gesignaleerd wordt treedt zij handelend op. De PCI stimuleert en motiveert anderen om actief die nood te verhelpen of te verlichten. Zo nodig gesteund door diaconale groepen en/of door financiële middelen van de PCI beschikbaar te stellen. Zowel de in nood verkerende als de helpers ervaren dit handelen als meer mens worden naar Gods bedoeling.

Wat kan de PCI voor u betekenen?
Wij trachten steeds met hulporganisaties samen te werken. Wij nemen deel aan diverse overlegplatforms om zo de leefbaarheid in de parochie op peil te blijven  houden. Via de WMO raad is er invloed op de invulling door de Gemeente Raalte van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

De lokale werkgroep van de PCI kan samen met u proberen een oplossing te vinden voor uw probleem. Wij zullen altijd uiterst discreet en onder strikte geheimhouding omgaan met uw aanvraag.

Onder verantwoording van de PCI Heilig Kruis zijn in de dorpen Raalte, Broekland, Mariënheem, Haarle, Luttenberg, Heeten en Nieuw Heeten werkgroepen actief.

Wilt u ons werk financieel ondersteunen dan kunt u uw gift overmaken op rekeningnummer 0169.2755.15 (IBAN NL44RABO 0169.2755.15) ten name van PCI  Heilig Kruis

E-mailadres Secretariaat PCI Heilig Kruis pciheiligkruis@gmail.com

ANBI status

Als onderdeel van de R.K. Kerkprovincie in Nederland heeft het Aartsbisdom Utrecht een ANBI status. Aangezien de parochie en de DKCI en de PCI onderdeel uitmaken van dit bisdom, hebben zij het automatisch ook. Mocht u hier meer over willen weten (i.v.m. uw donatie), dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de PCI H. Kruis, dhr Henk Holtmaat (06 – 51 06 29 68).