Missie & Doelstelling

Visie en missie

De parochie Heilig Kruis is een gemeenschap van gelovige mensen die leven in onderlinge verbondenheid en daarbij over de grenzen heen kijken. De lokale geloofsgemeeschappen zullen steeds meer plekken worden van:

  • horen en gehoord worden;
  • zien/omzien naar en gezien worden;
  • aandacht geven en aandacht ontvangen;
  • bemoediging geven en ondervinden;
  • respect tonen en gerespecteerd worden.

Vanuit de verbondenheid met de nabije God, die gekend wordt met de naam "ik-ben-er" wil de parochie met haar geloofsgemeenschappen een ruimte bieden:

  • waar mensen inspiratie vinden om elkaar bij te staan;
  • waar gevierd wordt op zo'n wijze dat mensen even opgetild worden boven het alledaagse;
  • waar mensen enthousiast worden om zelf zout en licht te worden voor de samenleving waarin ze leven.

In onze geloofsgemeeschappen willen we het mogelijk maken dat iedere mens ervaart: ik ben er voor jou als een vuur dat ons verwarmt, als een licht dat ons pad zichtbaar maakt als het leven duister is, als handen en voeten die meewerken en oplopen met de ander. Samen zijn we het Lichaam van Christus waar elk ledemaat en ook het kleinste adertje bijdraagt aan en waardevol is voor het goed functioneren van het geheel. De Sacramenten, de Schrift en de Traditie en hele concrete mensen en situaties voeden ons op de weg die we willen gaan.