Adventsactie 2021

Hoop – Adventsactie 2021

Adventsactie steunt dit jaar vier projecten - in Zimbabwe, de Gazastrook, El Salvador en Somalië - die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode erna. In 2019 was de kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit. Bij moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer dan een derde ten opzichte van 1990. Het helpt dus enorm deze belangrijke, kwetsbare groep te steunen met concrete hulp en dat geeft hoop!

Als betrokkenen op deze Adventsactie in de parochies H. Lebuinus en H. Kruis willen we geen keuze maken. Bovendien weten we, dat uiteindelijk Vastenactie alle ingezamelde collectegelden eerlijk verdeelt over deze vier projecten en ervoor zorgt, dat het werkelijk goed terecht komt. Daarom kiezen wij voor het overkoepelende thema ‘Hoop’.

Tijdens de adventsperiode vragen we via de Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend. Daarom vertelt Adventsactie verhalen van mensen die met hun toewijding en hun liefde een verschil maken. Wilt u meer weten: www.vastenactie.nl/adventsactie.

Naast ons thema ‘Hoop’ wordt basisscholen lesmateriaal aangeboden met het thema ‘Ik zorg voor jou’. Het mooie is, dat beide thema’s letterlijk te zien zijn in die eenvoudige stal, in de voerbak, in de geboorte van dat kleine kwetsbare kind. Trekt u met ons mee in deze hoopvolle tijd?

Uw bijdrage is enorm welkom. Tijdens de adventsperiode en de Kerstdagen staan de collectebussen weer achterin onze kerken. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

 

 

 

Mede namens alle betrokken vrijwilligers,

Lonneke Gunnink – van den Berg, pastoraal werker.