Teksten

Het Spiritualiteitscafé Raalte, een initiatief van Parochie Heilig Kruis,
organiseert bijeenkomsten op het raakvlak van kunst, cultuur,
religie en samenleving die leiden tot bezinning en inspiratie.