Activiteiten

 

Het Spiritualiteitscafé Raalte, een initiatief van Parochie Heilig Kruis,organiseert bijeenkomsten op het raakvlak van kunst, cultuur,                                                          
religie en samenleving die leiden tot bezinning en inspiratie.

Op dit moment zijn er geen activiteiten bekend.