Activiteiten

 

Het Spiritualiteitscafé Raalte, een initiatief van Parochie Heilig Kruis,organiseert bijeenkomsten op het raakvlak van kunst, cultuur, religie en samenleving die leiden tot bezinning en inspiratie.

THEMA AVOND ‘DE MONNIKEN VAN LA GRANDE CHARTREUSE’ DONDERDAG 21 APRIL 2022

Het Spiritualiteitscafé van parochie Heilig Kruis houdt op donderdagavond 21 april a.s. een thema-avond over de monniken van het klooster ‘La Grande Chartreuse’ in Frankrijk. De aanleiding voor deze avond zijn de pentekeningen die Jan Smeekens heeft gemaakt van deze Kartuizers uit het strengste klooster ter wereld. Het klooster, de monniken en de film ‘Into great silence’ inspireerden Jan Smeekens om de monniken op een bijzondere manier te portretteren. Dom (pater) Marcellin Theeuwes is zelfs familie van Jan.
Deze avond zijn de pentekeningen te zien, Jan Smeekens vertelt het verhaal achter de pentekeningen, we laten delen uit de film ‘Into great Silence’ zien en delen van een interview met Dom Marcellin Theeuwes. Stilte staat daarbij centraal. Er is ruimte voor vragen en om ervaringen/gedachten rond dit thema te delen.
Deze inspirerende avond wordt gehouden op donderdag 21 april 2022
in de benedenzaal van het Annahuis, De Plas 8, 8102 CS Raalte

Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Sluiting: 21.30 uur
Voor deze avond vragen we een vrijwillige bijdrage.
Aanmelden kan via email-adres secretariaat@parochieheiligkruis.nl. Heb je vragen, deze kun je ook aan dit e-mailadres sturen.