Jesus Christ superstar

dinsdag 28 maart - 20:00 uur

 

DE WERELDBEROEMDE   ROCKMUSICAL

‘JESUS CHRIST SUPERSTAR’

WORDT OPGEVOERD IN NIEUW HEETEN

Studio 65, vocaal theater uit Enschede, komt op dinsdag 28 maart naar Nieuw Heeten. Zij treden op in de St. Josephkerk met de hoogtepunten uit de musical ‘Jesus Christ Superstar’ over de laatste week  uit Jezus’ leven, zijn lijden en sterven: het passieverhaal.

Op aangrijpende en ontroerende wijze wordt het verhaal gezongen en gespeeld met o.a. de welbekende liederen ‘Jesus Christ Superstar’ en ‘I don’t know how to love him’ die je in je hart raken.

Het geheel wordt in passende eenvoud en gewaden uitgevoerd, begeleid met stemmingsvol piano- en fluitspel.  De toegang is gratis. Na afloop wordt een vrije gift gevraagd voor de gemaakte kosten. De uitvoering begint om 20.00 uur in de Sint Josephkerk te Nieuw Heeten. Vanaf 19.30 uur is er koffie/thee. U bent van harte welkom!