Contact

 

Het centraal secretariaat van de parochie Heilig Kruis is wegens VAKANTIE GESLOTEN van 31 mei t/m 25 juni 2018.

Voor dringende bestuurslijke aangelegenheden kunt u contact opnemen met de secretaris van het parochiebestuur Jan Koenjer, tel. 06-14400580.

De bereikbaarheidsdienst voor uitvaart en ziekenzalving kunt u bereiken via te. 06-53964140.

(Voor lokale aangelegenheden neemt u het beste contact op met uw plaatselijke geloofsgemeenschap)

Kerkstraat 8
8102 EA Raalte

06 - 466 38 669

Rabobank: NL71RABO01304.48.354