De Parochie

Algemeen - 17 oktober 2019

Allerheiligen en Allerzielen

Het hoogfeest van Allerheiligen wordt in onze geloofsgemeenschap van Raalte gevierd op vrijdagmorgen om 8.30 uur in de Pauluskerk en om 19.00 uur in de Basiliek van de H. Kruisverheffing. Welkom!

Allerzielen op zaterdag 2 november. Allerzielen is een dag van gebed voor allen, die uit dit leven zijn heengegaan en  voor altijd bij de Heer zijn. In onze traditie hoort daar ook een bezoek aan het kerkhof bij. Tot op de dag van vandaag wordt deze traditie op vele plaatsen voortgezet. Op zaterdag 2 november gedenken ook wij in onze parochie H. Kruis al onze dierbare overledenen. Heel in het bijzonder bidden we voor alle overledenen van het afgelopen jaar. Door het noemen van hun namen en het ontsteken van een kaars staan we stil bij hun heengaan. Deze dag zullen in de meeste kerken vieringen worden gehouden. Om 17.00 uur in de Basiliek van de H. Kruisverheffing. In de bijna alle andere kerken om 19.00 uur (In Nieuw Heeten op zondag 10.30 uur). In een aantal locaties zal men na de viering een bezoek brengen aan het kerkhof. De graven zullen worden gezegend en er zullen enkele gebeden en liederen klinken.

Er is geen begrijpen en aanvaarden is moeilijk. Er zijn geen woorden en ons voelen doet pijn. Er is alleen het weten dat hun namen in de palm van Gods hand geschreven staan.

U allen van harte welkom bij de viering en herdenking op Allerzielen, zaterdag 2 november.

Vriendelijke groet, namens het pastorale team en de leden van de werkgroep Avondwake, Pastoor Ronald Cornelissen

 

Meest recente berichten