Nieuwsarchief

Algemeen - 16 september 2019

Wereldmissiemaand oktober

 

Wereldmissiedag van de kinderen

Tijdens de missie¬maand oktober vraagt Missio Nederland (Pause¬lijke Mis¬sie¬werken), dit jaar in samenwerking met Missio Aachen, speciaal aandacht voor de katholieke gelovigen in Noordoost-India.
Vast onderdeel van de missie¬maand is de Wereldmissiedag van de kinderen aan het begin van de maand. Overal ter wereld helpen kinderen andere kinderen. Dat doen ze door bijvoorbeeld van hun zakgeld een beetje opzij te leggen en in het spaarzakje van Missio te doen.
Voor kinderen is er een speciale kinderkrant gemaakt. Zie daarvoor de website: www.missio.nl/wereldmissiemaand -2019.
In het weekend van 5 en 6 oktober wordt er in onze vieringen gecollecteerd voor de wereldmissiedag van de kinderen. Mocht u zelf iets willen overmaken, dan kan dat op IBAN NL 14 INGB 0000 0110 20 t.n.v. Missio Wereldmissiedag van de kinderen, Den Haag.

Wereldmissiemaand/Missiezondag

Tijdens de missie¬maand oktober vraagt Missio Nederland (Pause¬lijke Mis¬sie¬werken), dit jaar in samenwerking met Missio Aachen, speciaal aandacht voor de katholieke gelovigen in Noordoost-India. Drie projecten worden in het bijzonder ondersteund, te weten Touring Sisters bij de Nyishi, Theeplantages in Assam en Kolenmijnbouw schaadt mens en milieu.
Op de website van Missio www.missio.nl/wereldmissiemaand-2019 is uitgebreide informatie te vinden.
In het weekend van 19 en 20 oktober wordt er in onze vieringen gecollecteerd voor de wereldmissiemaand.
Mocht u zelf iets willen overmaken, dan kan dat op IBAN NL 65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, Den Haag.

Meest recente berichten