De Parochie

Algemeen - 25 juli 2019

Nieuw lid pastoraal team

Priester-kandidaat Gauthier de Bekker naar parochies H. Kruis en H. Lebuinus

De aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, heeft per 15 september 2019 kandidaat-priester Gauthier de Bekker benoemd tot lid van het pastoraal team van de parochies H. Kruis en H. Lebuinus. Gauthier is geboren en getogen in Oss. Hij heeft deze zomer zijn studies als priesterstudent van ons bisdom afgerond en is nu 27 jaar. Op zaterdag 30 november 2019 zal hij de diakenwijding ontvangen. De priesterwijding is gepland op zaterdag 6 juni 2020. Beide plechtigheden zullen plaatsvinden in de kathedraal te Utrecht. Gauthier zal zich in onze parochies met name gaan richten op het pastoraat en de catechese voor jongeren en gezinnen.

Als pastoraal team en besturen zijn we erg blij met deze benoeming als aanvulling van het pastoraal team.

Op zondag 15 september zal Gauthier aan beide parochies gepresenteerd worden in de Eucharistieviering in de basiliek van de H. Kruisverheffing in Raalte (aanvang 10.00 uur).

Meest recente berichten