De Parochie

Algemeen - 08 april 2019

Parochiereis 2019 Armenië

Op maandag 13 mei vertrekt een groep van 41 parochianen van de parochie Heilig Kruis Raalte voor een 10-daagse reis naar Armenië. Het thema van de reis is 'Smakelijke verwondering'.

In de derde eeuw waren er al christelijke gemeenten in Armenië, dankzij de apostelen Thaddeus en Bartholomeüs, maar het geloof was ondergronds. In 301 bekeerde de heilige Gregorius de Verlichter, stichter en patroonheilige van de Armeens Apostolische kerk, koning Tiridates III van Armenië tot het christendom en het land werd daarmee het eerste land ter wereld dat het christendom tot staatsgodsdienst verhief. Na het uiteenvallen van de Sovjetunie werden in Armenië kerken en kloosters in een razend tempo gebouwd en herbouwd en lijken oude tradities weer helemaal op te bloeien. Het grootste gedeelte (94 procent) van de bevolking in Armenië is christelijk en behoort tot de Armeens Apostolische kerk.  Het nationale symbool voor de Armeniërs is de 5137 meter hoge in Turkije gelegen berg Ararat. De berg wordt als een heilige berg beschouwd omdat volgens de letterlijke tekst uit Genesis de ark van Noach op deze berg is vastgelopen na het zakken van het water van de zondvloed:  Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het Araratgebergte. Het water zakte voortdurend verder, en op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.

Zaterdag 11 mei, 19.00 uur, vindt als inleiding op en voorbereiding van deze parochiereis in de Pauluskerk de pelgrimsviering plaats. Voorganger is reisleider pastor Trees Schoot Uiterkamp-Kortstee samen met leden van de reiscommissie. Het Geghard koor van de Armeens Apostolische kerk uit Almelo verleent medewerking aan deze viering met gezangen van hun eredienst. U bent hierbij van harte welkom en wij hopen er met veel parochianen een bijzondere viering  van te maken. De deurcollecte, bestemd voor het koor, bevelen wij van harte aan.

 

Meest recente berichten