De Parochie

Algemeen - 15 april 2019

Paasvreugde

Beste Parochianen!         

Is het de vreugde om de nieuwe lente? Is het vreugde en hoop om het nieuwe leven dat ontluikt? Of is het vreugde en hoop om de liefde? Om geld of succes? Dat zijn allemaal redenen om vreugdevol en hoopvol te zijn en er zijn nog zoveel redenen meer. Toch is geen enkele van deze redenen de basis van de Paasvreugde. Pasen is onze menselijke wereld op zijn kop. Pasen gooit de menselijke waardeschaal ondersteboven. En tóch is Pasen een door en door menselijk feest.         De enige menselijke zekerheid van ons leven - de dood – verliest op Pasen haar vanzelfsprekendheid. Pasen is de overwinning op de dood. Pasen is de opstanding, de verrijzenis, de hoop op en de gelovige zekerheid van onze eeuwige redding en bevrijding. Pasen is het feest van het leven.                                                

Als de dood zijn definitief karakter verliest, krijgt het leven zijn volle ontplooiingskans.       

De draagwijdte hiervan hebben de leerlingen geleidelijk ondervonden nadat ze het lege graf hadden ontdekt en persoonlijk de levende Heer hadden ontmoet. En ze hebben met enthousiasme en overtuiging over dit feit getuigenis afgelegd. Maar we hebben vaak de indruk dat hun getuigenis niet luid genoeg geklonken heeft om de mensen écht wakker te schudden. Hoe is het mogelijk dat meer dan twee miljard christenen deze wereld zo weinig kunnen veranderen? Een wereld van onderdrukking, van angst en ellende, van misbruik en geweld. Immers, een christelijke wereld zou een wereld zónder angst en ellende moeten zijn, maar het lijkt soms wel het tegendeel: overal zien we angst voor het leven en de mensen, voor macht en honger, voor terreur en oorlog. Wij zijn christenen, wij hebben de mogelijkheid om de kleine wereld rondom ons te veranderen! En dat is helemaal niet zo moeilijk. Het gaat om kleine eenvoudige dingen. Iemand eens een handje helpen, een eenzame bezoeken, eerlijk en oprecht leven, een ander recht in de ogen kunnen kijken. Dan leven we door Christus en met Christus en in Christus, onze Verrezen Heer.                                                                                                                  

Wij zeggen: Pasen is een feest van hoopvolle vreugde. Maar hopen de meeste mensen niet op alle mogelijke aardse dingen en allesbehalve op de verrijzenis zelf? Paasvreugde gaat over de verrezen Heer! De verrezen Heer, waardoor we nu al delen in zijn eeuwig leven en waardoor ook wij zullen verrijzen. Daarom heeft ons dagelijks leven nú, een eeuwigheidswaarde: onze dagelijkse inzet, onze eenvoudige vriendelijkheid en onze pretentieloze dienstbaarheid. Dat alles heeft zijn waarde in eeuwigheid.                                                                                       

In Christus krijgt ons mens-zijn een absolute waarde.

Dat alles, beste parochianen, zit besloten in die simpele en jaarlijks uitgesproken wens: ‘Zalig Pasen!’ Moge ook voor u allen de Paaswens deze inhoud hebben, dan zetten we een stapje dichter bij de verwezenlijking van Gods Rijk en zullen wijzelf ook écht ervaren dat Pasen een feest van hoop is voor allen!

Mede namens de andere leden van ons pastoraal team, en ook namens de emeriti wens ik u allen een vreugdevol paasfeest toe. Wij hopen u graag te ontmoeten in de mooie vieringen van de Goede Week en Pasen. Van harte welkom!

Pastoor Ronald Cornelissen

Meest recente berichten