De Parochie

Algemeen - 25 maart 2019

Veertigdagentijd

Tussen de regels van de Heilige Schrift door hebben we de afgelopen weken al iets van Pasen kunnen zien gloren. Dat is immers het meer dan grote feest waarheen we in deze veertigdagentijd op weg zijn. Samen met medegelovigen bereiden we ons voor, met heel de Kerk wereldwijd, om op waardige wijze dit unieke heilsgeheim te vieren. Het is ongekend wat de Heer heeft doen aanlichten in de opstanding van zijn Zoon. Met de verheerlijking op de berg hebben we er een glimp van op kunnen vangen. En verder is de God van Abraham, Isaak en Jacob een god van levenden en niet van doden, zoals Jezus zelf in het evangelie ergens zegt. Nog even volhouden dus, daar komt het ongeveer op neer. Je proberen te houden aan de afspraak die je met jezelf hebt gemaakt, extra aandacht voor gebed en wat dies meer zij en voor het ontvangen van de sacramenten waarin we zijn herboren. Dat hoort bij de veertigdagen- of vastentijd. Een hernemen van jezelf in zekere zin, je bij de les laten roepen door de Schrift en proberen vrucht te dragen in geestelijke zin, dat is wat er van ons wordt gevraagd. En zo kan deze tijd dan ook een hele belangrijke en wezenlijke bijdrage leveren aan het beleven van het paasmysterie. Leuk is misschien anders maar deze sterke liturgische tijd zet ons wel op de goede weg. Graag wens ik u dan ook een vruchtbare verdere veertigdagentijd toe. En richting eind april mogen we dan samen, via de bijzondere dagen van Palmpasen en de Goede Week, het unieke hoogfeest van Pasen vieren. We laten ons met name leiden  door de rijkdom van de liturgie. Zo krijgen we deel aan dat paasmysterie en mogen we verder worden bevestigd in ons geloof. Dat het samen vieren van deze geheimen ons dichter bij de Allerhoogste weet te brengen oftewel vreugde en dankbaarheid ons deel mogen zijn.

Pastor Gé Nijland

Meest recente berichten