De Parochie

Algemeen - 20 december 2018

Utrechtse bisschoppen: zalig Kerstmis en Gods zegen voor 2019

Kardinaal Eijk, hulpbisschoppen Th. Hoogenboom en H. Woorts en de medewerkers van het Aartsbisdom Utrecht wensen u van harte een Zalig Kerstmis en Gods zegen voor het jaar 2019: “Vele mensen sturen deze dagen een Kerstwens. Daarvoor zijn wij zeer dankbaar, maar het lukt helaas niet altijd om persoonlijk te antwoorden. Daarom via deze weg voor u allen een Zalig Kerstmis en Gods zegen en vreugde voor 2019.” In de binnenzijde van de Kerstkaart is een passage afgedrukt uit de Tweede lezing van de nachtmis van Kerstmis (Titus 2,11-14). Die tekst begint met de woorden “De genade van God, bron van heil voor alle mensen, is op aarde verschenen.” Op de voorzijde van de kaart is een detail van de kerststal van de St. Catharinakathedraal te Utrecht afgedrukt. Bij de kribbe ligt een gebonden lam; een offerdier dat vooruitwijst naar het offer van Christus op het kruis omwille van ons heil.

Meest recente berichten