De Parochie

Algemeen - 11 januari 2019

Week van Gebed voor de eenheid 20-27 januari 2019

Week van Gebed voor de eenheid 20-27 januari 2019

Oecumenische viering: zondag 20 januari om 19.00 uur in de Plaskerk te Raalte.

Aan deze dienst zal de interkerkelijk zang- en gospelgroep FREEDOM meewerken. 

Voorgangers ds. Karolien Zwerver en Pastor Lonneke Gunnink

Het  thema van deze dienst is : “recht voor ogen”.

'Recht voor ogen' is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de oproep om 'recht te zoeken' in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20.

Na afloop staat er koffie en thee voor ons klaar in het Annahuis.

We heten iedereen van harte welkom.

Raad van Kerken Raalte-Broekland.

 

 

Meest recente berichten