De Parochie

Algemeen - 19 november 2018

Hoogfeest Maria Onbevlekte Ontvangenis in de Basiliek

Beste Parochianen,

Het begin van de bijbel vertelt ons over Adam en Eva, het eerste mensenpaar. Ze hielden zich niet aan de afspraak met God door tegen de afspraak in toch te eten van de vruchten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Ze werden uit het paradijs verjaagd. Dit verhaal wil ons vertellen dat de relatie met God verbroken is door zonde en ongehoorzaamheid van de mens. Dat verbond tussen God en mens is weer hersteld door Jezus Christus, die daarom ook wel de nieuwe Adam genoemd wordt. Hij heeft de band tussen God en mens die was doorgeknipt weer aan elkaar geknoopt! En Maria, zijn moeder, wordt in de heilsgeschiedenis gezien als de nieuwe Eva. Maria die zonder zonde ter wereld kwam, om zo moeder te kunnen worden van Christus, van de nieuwe Adam. Maria, onbevlekt ontvangen. Dit heeft niks te maken met de maagdelijke geboorte. Maar het wil zeggen dat Maria waardig was om Moeder van Christus te worden. Zij was rein, vrij van zonde, zuiver, puur. In Gods ogen was Maria heel bijzonder, vol van genade. Zij kon daarom moeder worden van Gods Zoon. Zo heeft Maria zich in Lourdes aan de kleine Bernadette voorgesteld: Ik ben de onbevlekte Ontvangenis. Zij is de nieuwe Eva. En Christus is de nieuwe Adam. God wordt mens en het wordt voorbereid in een mens.

Elk jaar viert de Kerk dit op 8 december.

In de parochie H. Kruis zullen we dit hoogfeest vieren op zaterdag 8 december om 17.00 uur met een Eucharistieviering. Ondergetekende is de celebrant. Van harte welkom.

Hartelijke groeten, Pastoor Ronald Cornelissen

 

Meest recente berichten