De Parochie

Algemeen - 28 oktober 2018

Nieuwe benoeming in het pastoraal team

Mededeling van het pastoraal team en de besturen van de parochies Heilige Lebuinus en Heilig Kruis

De mededeling gaat over een nieuwe benoeming in het pastoraal team van de beide samenwerkende parochies. Door het vertrek van pastoraal werkers Leo Geurts in juni van dit jaar en al eerder van Astrid van Engeland is er een vacature ontstaan in onze parochies. Per 1 januari 2019 heeft onze aartsbisschop, kardinaal Eijk, pastoraal werkster Evelien Reeuwijk benoemd als pastoraal opbouwwerker in de parochies Heilig Kruis en Heilige Lebuïnus. Evelien Reeuwijk is nu nog pastoraal werkster in de parochies Thomas a Kempis in Zwolle en omgeving, Sint Christoffel in Steenwijk en omgeving en de Heilige Norbertus in Dronten en omgeving. Zij is daar nu ruim 12 jaar werkzaam in het pastoraat en zij woont in Zalk. Als pastoraal team en besturen zijn we erg blij met deze benoeming als aanvulling van het pastoraal team. Over een moment van presentatie en kennismaking houden we u op de hoogte.

 

Meest recente berichten