De Parochie

Algemeen - 24 oktober 2018

Drie bijeenkomsten rondom de Karmel en Titus

Eerste “Karmel-proeverij’ voor ‘Leken’ op vrijdag 30 nov. 19.00 uur

Dit jaar vieren wij de 75-ste Sterfdag van Titus Brandsma, Karmeliet, in Dachau. In verband daarmee zijn er drie bijeenkomsten van bezinning over de Karmel van Titus in het Titus Brandsma Huis.(=TBH).

De eerste avond gaat over de oorsprong en geschiedenis van de Karmel, de tweede over de nieuwe Leken-beweging van de Karmel in Nederland sinds 1995 en op de derde avond gaan we een paar belangrijke teksten van Titus bekijken. Het gaat hierbij om een wederom eerste ontmoeting, kennismaking en oriëntatie omtrent de Karmel. Deze Karmel is al 65-jaar present in Deventer vanaf ons voormalig klooster aan de Herman Boerhaavelaan naast de Karmelschool (=Geert Groote college), de pastorie van de Broederenkerk en de Titus Brandsma Kerk. In de afgelopen decennia hebben wij  hier ook veel mensen ontmoet die de Karmel kennen vanuit school en parochie. Ondertussen is er een tweede en derde generatie die misschien belangstellend zijn in deze. De Karmel kan hen als ‘leek’ een basis-spiritualiteit geven voor hun leven. Er is veel ruimte voor vragen, zodat het een dialoog kan worden. Actualisaties zullen het verhaal levend maken en het persoonlijke element zal niet ontbreken. Hopelijk kunnen wij na de bouw van de tunnel weer een nieuwe (door)start maken met bijeenkomsten van bezinning.

Deze drie bijeenkomsten zijn op de laatste vrijdagavond van de maand, te beginnen op 30 november en verder op 25 januari en 22 februari van 19.00-21.00 uur met inloop vanaf 18.30 uur. Gekleurde folders liggen achter in de kerk van Schalkhaar en Broederenkerk. Neem zelf ook iemand mee op deze eerste bijeenkomsten van ‘Karmel-proeverij’. U hoeft zich niet op te geven, maar wie vervoer nodig heeft kan dinsdag- en woensdagmorgen wel even bellen of mailen naar het Titus Brandsma Huis. (tel. 652618 of: titusbrandsma@heiligelebuinus.nl

Bij de uitgang is er een collecte voor de onkosten enkel en alleen bestemd voor de eigen locatie.  

 

Meest recente berichten