De Parochie

Algemeen - 12 september 2018

Homilie gehouden in de Basiliek van Raalte - Parochiefeest H. Kruis 9-9-2018

Beste parochianen van het H. Kruis, Beste zusters en broeders in Christus,

Een goed gesprek… ’s avond heel laat of al in de nacht. Kent u dat? Juist op zo’n laat uur heb je vaak de beste gesprekken! Gesprekken die dieper graven dan gewoonlijk… … Er komen vragen aan de orde die je niet altijd durft te stellen, omdat je beseft dat het antwoord moeilijk zal zijn. Er is dan ruimte voor gedachten die nog niet helemaal rijp zijn om overdag te worden uitgesproken. Ik denk dat velen van ons weleens dat soort gesprekken voeren (hebben gevoerd).  ’s Avond heel laat of al in de nacht.

Zo’n gesprek voert Nicodemus - een belangrijke farizeeër, iemand met aanzien - met Jezus. Als je het hele hoofdstuk uit het Johannesevangelie leest dan zie je dat Nicodemus in de nacht naar Jezus toekomt. Een gesprek in de nacht. In het donker dus.  Dat heeft een diepere betekenis! Het wil ons vertellen dat Nicodemus nog leefde in duisternis. Hij geloofde nog niet in Jezus, die het Licht is van de wereld. Dat Licht schijnt nog niet in het leven van Nicodemus. Het is nog donker. Maar Nicodemus begint het Licht te zien. Hij stapt op Jezus af voor een geloofsgesprek. Een gesprek met diepgang.

Jezus... die Naam zegt al genoeg! De naam Jezus betekend: God is redding. Nicodemus zit op de goede weg.

In dit geloofsgesprek met Nicodemus verwijst Jezus naar Mozes… die het volk Israël heeft bevrijd uit de slavernij in Egypte Die bijzonder moeilijke tocht door de woestijn… vol gevaren! Giftige slangen…! God gaf toen aan Mozes de opdracht om een bronzen slang te maken en die te bevestigen aan een houten paal. Iedereen die gebeten werd door een giftige slang, moest opzien naar de bronzen slang aan de paal en zou niet sterven, maar gered worden! God is redder bij uitstek!

Dat beeld van de slang aan de houten paal, (esculaap) is een voorafbeelding van het kruis van onze Heer en Heiland Jezus Christus! Zoals eens de slang… moest ook de MENSENZOON omhoog geheven worden… tot onze redding… voor ons heil!

Wie gelovig opziet naar het kruis, naar de omhoog geheven Christus, zal gered worden!  Zal leven ontvangen. Eeuwig leven.

Die vreugdevolle Boodschap wordt ons vandaag verkondigt. In en door Jezus wil God onze redding zijn.

De farizeeër Nicodemus komt tijdens de ontmoeting, tijdens dat nachtelijke gesprek met Christus, tot dat inzicht, tot dat geloof. Jezus is meer dan een rabbi… een leraar. Jezus komt van God. In en door Jezus redt God ons. De nacht maakt plaats voor de dag. Duisternis maakt plaats voor Licht. Het Licht van het geloof gaat voor Nicodemus schijnen! Een nieuw begin!

Het doet me denken aan woorden van de grote heilige Franciscus van Assisi. Toen het Licht van het geloof voor hem ging schijnen zei Franciscus: ‘Vandaag ga ik opnieuw beginnen! Nicodemus deed dat ook. Opnieuw beginnen! Hij werd volgeling van Jezus. En hij hield stand. Ondanks tegenwerking en teleurstelling!

Het is niet altijd eenvoudig om volgeling van Christus te zien. Lid te zijn van de Kerk.

Deze dagen worden we als katholieken weer zwaar op de proef gesteld. Onze Kerk is helaas weer negatief in het nieuws geweest. Het nieuws over seksueel misbruik van minderjarigen in de Verenigde Staten. En ook nog machtspelletjes in het Vaticaan. Ik merk dat me dat diep raakt!  Ik baal d’r van. Het doet pijn en het maakt me verdrietig. Wil ik daar nog wel bij horen… een vraag die als vanzelf opkomt!

In ons land kwam in 2010 het misbruik van minderjarigen aan het licht. De Nederlandse bisschoppen zijn vanaf dat moment intensief bezig om recht te doen aan de slachtoffers van het misbruik. De Kerk in ons land doet er alles aan om herhaling te voorkomen en de adviezen van de commissie Deetman op te volgen. Dat doet ze goed! Maar we blijven ermee geconfronteerd worden. Het plopt iedere keer weer op… uit andere landen…

Een zwaar kruis!

De Kerk zal schoon schip moeten maken, transparanter moeten worden, geen doofpotcultuur en achterkamertjespolitiek. Dat de past de Kerk van Christus niet.

Zusters en broeders: Blijven we - door al die schandalen heen - ook het goede, het mooie, het schone zien van de Kerk? Binnen de geloofsgemeenschappen vinden ontzettend veel goede dingen plaats. Dat kan ons weer moed en hoop geven. Zoals deze viering vanmorgen. Zoals tal van activiteiten rond Doopsel, Eerste Heilige Communie en Vormsel. En wat te denken van allerlei vormen van diaconie en ander dienstbetoon. Op deze ziekendag (dat is het vandaag ook nog) noem ik het bezoekwerk aan zieken, ouderen, eenzamen. Zoveel mooie en wezenlijke dingen die we als Kerk doen. Dat geeft ook moed!

Dat we standhouden, volhouden en mogen groeien in vertrouwen en geloof. Zoals bij Nicodemus. Hij hield vol!

Na de kruisiging van Jezus is het Nicodemus die samen met Jozef van Arimathea het dode lichaam van de Heer in het graf legt. Hij heeft het met eigen ogen gezien. Dat de Mensenzoon omhoog werd geheven. Dat het kruis werd tot teken van leven … van eeuwig leven. Tot teken van liefde tot het uiterste toe.

Het kruis, dat een teken van schande was, heeft Christus tot een ereteken gemaakt.  Zijn ereteken, maar ook ons ereteken.                                                                                                                

Ruim 125 jaar geleden kreeg deze kerk de naam ‘Kruisverheffing’. En in 2010 hebben we onze parochie zo genoemd. Het teken ervan staat hier op het priesterkoor: Het kleurrijke kruis, bestaande uit negen delen, verwijzend naar onze locaties (nu acht).

Het is een oproep en een opdracht aan ieder van ons persoonlijk en aan ons samen als parochiegemeenschap: Zie op naar Hem die omhoog geheven werd en volg Hem! Hou vol en ga met elkaar een weg van liefde!  Dat het zo mag zijn! We vragen het door Jezus Christus onze Redder.      Amen

Pastoor Ronald Cornelissen

 

Meest recente berichten