De Parochie

Algemeen - 12 februari 2018

Nieuwe uitdaging voor de Vastentijd

Een nieuwe uitdaging voor de Vastentijd Vanouds kennen we het vastentrommeltje. Het team van Vastenactie bedacht een nieuwe variant op dit vertrouwde thema: de 40 Dagen Challenge. Zie hun website: www.vastenactie.nl. Je kunt vasten door je tussendoortjes, snoepjes, koekjes, chocolaatjes te laten staan, maar je kunt ook 40 dagen lang andere dingen minderen. Je kunt denken aan alcohol, de auto, een paar graden warmte. Er is ook ruimte om zelf iets te bedenken dat je 40 dagen achterwege laat. Het geld dat je daarmee bespaart kun je aan Vastenactie schenken. Maar waaraan geef je je geld dit jaar? Vastenactie heeft een project in Zambia omarmd. In de jaren ’80 brak de HIV/aids-crisis uit. Dankzij deze crisis is er vrijwel een hele generatie weggevallen, omdat mensen massaal stierven. Daarom zijn er veel weeskinderen die worden opgevoed door hun (arme) grootouders. De Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria zetten zich in voor deze groep. Ze zorgen ervoor dat kinderen naar school kunnen gaan en dat ze drie maaltijden per dag eten. Daardoor presteren ze veel beter op school. Dit alles valt onder het HID, Households In Distress. Het campagneproject richt zich op 300 HIV-positieve mannen en vrouwen die alleen, met een laag inkomen, een groot huishouden draaiend moeten zien te houden. Het doel van dit project is om de onafhankelijkheid van deze mensen (100 per jaar, 3 jaarlang) te vergroten door ze te trainen op ondernemerschap en manieren om in hun levensonderhoud te voorzien. Het project zal ze bijvoorbeeld leren hoe ze hun eigen onderneming kunnen starten en uitbreiden. Hun wordt een startkapitaal geboden of een starterspakket om een landbouwbedrijfje op te zetten.

Na 3 jaar hebben de deelnemers aan het programma voldoende inkomen om goed voor hun familie te zorgen. Wat raakt is het feit dat de zusters helpen deze mannen en vrouwen trots te laten zijn op wat ze bereiken. Deze trots geeft hun waardigheid en die waardigheid maakt dat het leven zin heeft. En wie wil dat nou niet, dat je leven, zoals jij dat leeft, zin heeft. Wilt u daaraan bijdragen in deze Vastentijd? Door op een originele manier te vasten en door dit project financieel te steunen. Veel meer over dit project, de achterliggende beweegredenen en verhalen, en over de verbondenheid die het ook nog heeft met de encycliek Laudato Si’ van onze paus Franciscus kunt u nalezen op de genoemde website: www.vastenactie.nl. Als u via de bank wilt geven, kan dat natuurlijk ook: NL21 INGB 0000 0058 50, t.b.v. Vastenactie 2018.

 

Meest recente berichten