De Parochie

Algemeen - 08 januari 2018

Vacature parochiële jongerenwerker en catecheet

Het bestuur van de parochie Heilig Kruis zoekt, in overleg met de pastoor en de andere leden van het pastoraal team, op korte termijn een

Enthousiaste parochiële jongerenwerker en catecheet (m/v) voor maximaal 38 uur per week

Jouw taken: Je hebt als parochiële jongerenwerker en catecheet een veelzijdige, tweeledige taak, die je vervult onder leiding en verantwoordelijkheid van de pastoor van de parochie. Als parochieel jongerenwerker zoek je jongeren en jongvolwassenen in hun leefwereld op, bouw je contacten met hen op en organiseer je samen met hen allerlei activiteiten, zoals de deelname aan Wereld Jongeren Dagen, pelgrimsreizen en jongerenkampen. Dit alles opdat jonge mensen in onze geloofsgemeenschappen Christus en Zijn Evangelie beter leren kennen en groeien in gelovige verbondenheid met Hem en met elkaar. Als parochiecatecheet ben je betrokken bij de voorbereiding van kinderen op het ontvangen van de sacramenten van Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel. Je doet dit in samenwerking met ouders, vrijwilligers en basisscholen.

Je werkgebied: De parochie H. Kruis bevat kerken in de dorpen: Raalte, Broekland, Heeten, Nieuw-Heeten, Holten, Mariënheem, Luttenberg en Haarle. Sinds kort hebben de parochie H. Kruis in zuidoost Salland en de aangrenzende parochie H. Lebuïnus in zuidwest Salland (Deventer, Olst, Wijhe e.o.) een gezamenlijk pastoraal team onder leiding van de pastoor. Dat betekent dat je in beide genoemde parochies zult werken.

Om als parochieel jongerenwerker en catecheet vruchtbaar te kunnen functioneren, verwachten we dat je: - praktiserend rooms-katholiek bent, de leer van de Kerk onderschrijft en een levensstaat voert die daarmee overeenstemt; - minimaal in het bezit bent van een bachelor van de Faculteit Katholieke Theologie te Utrecht of van de Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing - met je enthousiaste rooms-katholieke geloofsovertuiging het visitekaartje van de parochies voor jongeren en jongvolwassenen kunt zijn en hen zo weet te verbinden met de plaatselijke katholieke geloofsgemeenschappen en met de wereldkerk; - didactische vaardigheden hebt om de voorbereiding van kinderen en hun ouders op het ontvangen van de sacramenten van de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel inhoudelijk verantwoord en op een aansprekende wijze vorm te geven; - kennis hebt van - en begrip voor wat er onder jongeren en jongvolwassenen leeft; - vertrouwd bent met het actief gebruik van social media ter ondersteuning van je werkzaamheden; - op de aan jou toevertrouwde taakvelden initiatieven neemt en daarop projectmatig kunt werken; - in het bezit bent van een rijbewijs B.

Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten die nog niet zo lang geleden zijn afgestudeerd en liefst jonger zijn dan 35 jaar.

Wat bieden we jou? - Collegiale ondersteuning van de pastoor en de andere leden van het pastoraal team - Verschillende parochiële werkgroepen als bedding voor je werkzaamheden - Een projectaanstelling voor bepaalde tijd (tijdsduur nader overeen te komen) meteen proeftijd van 2 maanden, en een werkweek van tussen de 20 en 38 uur. - Salaris volgens de richtlijnen van het bisdom

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt deel uit van de aanstellingsprocedure.

Sollicitatiebrieven, vergezeld van een c.v., dienen te worden gericht aan:

Parochie Heilig Kruis                                                                                                                                                                                        
T.a.v. de hoogeerwaarde heer R.G.W. Cornelissen, pastoor Bathmenseweg 35 7434 PX  LETTELE

Op de websites van beide genoemde parochies kun je meer informatie vinden: www.parochieheiligkruis.nl en www.heiligelebuinus.nl

We zien je reactie graag tegemoet.

Heb je belangstelling of wil je meer informatie?                         
Dan kun je ook telefonisch contact opnemen met pastoor R.G.W. Cornelissen: 0630162625.

 

Meest recente berichten