De Parochie

Algemeen - 07 september 2017

Gerardus Majella bedevaart Overdinkel

Wat brengt ons samen

Wat brengt ons samen is het thema van de 105de bedevaart in Overdinkel. Deze 21ste lustrum bedevaart ter ere van de Heilige Gerardus Majella mag ook de vraag in zich meedragen: Wat bewoog de vele duizenden pelgrims uit Twente en daar buiten op weg te gaan naar dat kleine dorpje dicht bij de Duitse grens?  Om samen te komen, om op voorspraak van de Heilige Gerardus te bidden en te zingen, om bemoedigd te worden, maar ook om te danken voor de levensweg die wij mogen gaan. Een levensweg die wij zoekend mogen gaan als pelgrims, Gods volk onderweg. In het samenkomen mogen wij aanwezig zijn in de kracht van de heilige Geest. Dat het er eens van zal komen waarvoor in het verleden en het heden pelgrims samen zijn gekomen. Dat de bede die meer dan een eeuw geklonken heeft tot de Heilige Gerardus Majella “ Heilige Gerardus helper in de nood, sta ons bij in leven en in dood.“ kracht geeft en bemoedigd.  In de diversiteit van de  vele intenties wordt dit in vertrouwen neergelegd in de Eucharistie in het Gerardus Majella park en tijdens de processie met het Allerheiligst Sacrament. In de periode voorafgaand aan deze pelgrimage wordt in de Eucharistie en andere vieringen aandacht geschonken aan het thema: “Wat brengt ons samen”. Dat dit samenkomen voorafgaand aan deze bedevaart, tijdens deze 105de bedevaart, maar ook daarna ons mag aanzetten tot een levendige geloofsgemeenschap. Tot hoopvolle mensen van vrede en liefde in een nabije, warme kerk. Ik wens ons allen een goede tijd toe rond en met deze bedevaart. Van harte welkom in Overdinkel, in en rond de Gerardus Majella Kerk, mede namens de vele vrijwilligers, de    broedermeesters en het bestuur.

Pastor Willy Rekveld.

Programma

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel

Op zondag 22 oktober 2017 zal in Overdinkel voor de 105de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema: Wat brengt ons samen. Muzikale medewerking zal worden verleend door muziekvereniging Concordia en het dames- en herenkoor. Uitgevoerd zal worden de Deutsche Messe van Franz Schubert.
Om 10.30 uur vertrekt de sacramentsprocessie van de kerk naar het park. Aansluitend om 11.00 uur Plechtige Eucharistieviering in het park, met feestpredicatie door pater Henk Erinkveld CSsR (Klooster Wittem), waarna de processie volgt.
Om 15.00 uur is het Sluitingslof in de Gerardus Majella kerk.

Het Twentse kerkdorp zal dan wederom de plaats zijn waar vele duizenden pelgrims vanuit het hele land bij elkaar zullen komen. Velen zullen al meerdere malen Overdinkel bezocht hebben en weten dat deze bedevaart steun en kracht geeft bij alle noden van de pelgrims.

Voorafgaand aan de bedevaart is er een Triduüm.

Op donderdag 19 oktober, vrijdag 20 oktober en zaterdag 21 oktober, elke avond om 19.00 uur, is er een viering in het teken van Gerardus.

Wij willen erop wijzen, dat sinds enkele jaren ook succesvolle kinderactiviteiten worden georganiseerd tijdens de viering op zondagmorgen.

Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochie centrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen 10.00 en 11.30 uur ( woensdag gesloten) telefoon 053-5381304. Hier kunt u ook (mis)intenties opgeven.

Kosten intenties: vrije gift. Misintenties: € 5,00 Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.a.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.

Graag tot ziens, u bent van harte welkom!

Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl

 

Meest recente berichten