Pastoraatsgroep

Pastoraatsgroep

 

De pastoraatsgroep v.l.n.r. mevrouw Marie-José ter Heerdt, de heer Hendrik Jan Bonte, mevrouw Wijnalda Haarman, de heer Gerard Bijvank, mevrouw Stella Groothedde.

De functie van de pastoraatsgroep is om mensen in de geloofsgemeenschap, vanuit het evangelie, te inspireren en het pastoraat in de geloofsgemeenschap voort te zetten. Ook aan nieuwe ontwikkelingen wordt daarbij aandacht geschonken.

De pastoraatsgroep streeft ernaar een open en gemakkelijk te benaderen groep te zijn. Dit proberen wij te bereiken door:

  • respect te hebben voor ieders mening;
  • zorg te hebben voor alle groeperingen binnen onze geloofsgemeenschap;
  • een open oog en oor te hebben voor de ontwikkelingen in ons dorp;
  • extra aandacht voor de belevingswereld van  jongeren en hun vragen te laten doorklinken in onze geloofsgemeenschap;
  • intensieve samenwerking met het pastorale team, de vele vrijwilligers uit onze geloofsgemeenschap, maar ook samenwerking met andere geloofsgemeenschappen.

In het werk van de pastoraatsgroep ligt de nadruk op de coördinatie van de pastorale activiteiten van de plaatselijke geloofsgemeenschap.

De pastoraatsgroep verzamelt de vele pastorale vragen en begeleidt  en ondersteunt de vele werkgroepen. De groep staat open voor vragen en initiatieven die uit de gemeenschap komen en is  het aanspreekpunt van de lokale gemeenschap.

De pastoraatsgroep kent vier ‘takken’:  liturgie; catechese, diaconie en gemeenschapsopbouw.

Alleen samen kunnen wij ervoor zorgen dat de Paulus een levendige en liefdevolle gemeenschap is, waarin een ieder zich thuis voelt.

De pastoraatsgroep van de H. Paulus bestaat uit de volgende leden:

  • de heer Hendrik Jan Bonte, met de profielen catechese en diaconie
  • mevrouw Wijnalda Haarman, met de profielen diaconie en gemeenschapsopbouw
  • mevrouw Marie-José ter Heerdt- Grimmelikhuizen, met het profiel liturgie
  • de heer Gerard Bijvank, met het profiel liturgie
  • mevrouw Stella Groothedde, met het profiel gemeenschapsopbouw