Overledenen

Op 03 oktober 2017 is mevrouw Betsy (Bernarda Alberta Johanna) Veltmaat-Nijenkamp op 73 jarige leeftijd overleden.
Zij was gehuwd met Willy Veltmaat. Zij woonde Johanna van Burenlaan 31, 8101 ZS Raalte.

Dat zij moge rusten in vrede.

Op 26 september 2017 is de heer Gerard (Gerardus Theodorus) Bosch op 80 jarige leeftijd overleden.
Hij was gehuwd met (weduwnaar van) Tonny Bosch-Arkink. Hij woonde Zernikelaan 81, 8024 ZV Zwolle.

Gerard werd geboren op de Boskamp in het aannemersgezin Bosch. Met zijn vrouw Tonnie Arkink ging hij wonen in Raalte waar ze een gezin stichten. Een lieve en trotse vader was hij voor Maaike, Jeroen en Lennie. Twee woorden karakteriseren hem op een bijzondere wijze: creatief en sociaal. Ze kwamen samen in zijn vak als leraar hout en techniek op de Horizon in Raalte. Maar ook bij het bouwen van zijn huis, het vele vrijwilligerswerk dat hij deed kwam dit telkens tot uiting. Vele jaren was hij collectant in de Pauluskerk. Door een ongeluk moest hij al vroeg stoppen met werken. Na een paar moeilijke jaren vond hij veel voldoening in het vrijwilligerswerk. Het overlijden van zijn vrouw Tonnie 18 jaar geleden was wederom een zware slag voor hem. Langzaam vond hij het geluk in het leven weer terug, met name als opa voor zijn kleinkinderen. Nieuw geluk vond hij ook samen met zijn vriendin Zwaantje. Helaas lieten zijn longen hem steeds meer in de steek. Mentaal was hij nog krachtig, maar zijn lichaam begaf het. Na de uitvaartviering hebben we hem begeleid naar het crematorium in Zwolle. Moge hij nu in Gods liefde op adem komen.

Dat hij moge rusten in vrede.

Op 12 september 2017 is mevrouw Riek (Henrica Maria) van den Enk-Rouweler op 84 jarige leeftijd overleden.
Zij was gehuwd met (weduwe van) J.A. van den Enk. Zij woonde Burg. Kersemakerstraat 46, 8101 AP Raalte.

Riek groeide op in een gezin met vijf kinderen op de boerderij. Ze trouwde jong met Jan Mars en verhuisde naar de polder. Daar werd zoon Ton geboren. Het geluk was echter van korte duur. Riek werd jong weduwe en verhuisde terug naar Raalte, naar haar ouders. Daar vond ze nieuw geluk bij Jan van den Enk met wie ze vele jaren gelukkig samen was. Het was een lieve man die haar op handen droeg. Het gezin werd uitgebreid met Anita en Ron. Riek was heel blij met hen, maar verdriet bleef haar niet bespaard. Zij moest twee maal afscheid nemen van een zoon. Zij raakte eerst Ton en jaren later Ron kwijt. Bovendien moest ze ook nog afscheid nemen van haar geliefde Jan. Al dat verdriet tekende haar. Gelukkig was haar dochter steeds haar steun en toeverlaat. Na het overlijden van Jan vd Enk vond ze een lieve partner in Jan Klein Boonschate, met wie ze tot aan zijn overlijden nog mooie jaren heeft mogen delen. Toen het alleen niet meer ging is ze op Angeli Custodes gekomen, waar ze het zeer naar haar zin had. Ze genoot van de gezelligheid in huis. Daarnaast genoot ze ook enorm van haar kleinkinderen met wie ze ook via facebook contact hield. Ze was erg trots op hen en haar enige achterkleinkind. Ze zullen haar blijven herinneren als een lieve oma met veel humor. 

Dat zij moge rusten in vrede.

Op 01 september 2017 is mevrouw Lies (Elisabeth Hermanna Theresia) Veldkamp op 80 jarige leeftijd overleden.
Zij woonde Bergmolenstraat 46 8101 BS Raalte.

Ze was de oudste dochter in een gezin van 11 kinderen. We kennen Lies als een lieve vrouw, zorgzaam en gastvrij voor iedereen. Noodgedwongen kreeg zij op jonge leeftijd, door de zwakke gezondheid van moeder, de verantwoordelijkheid over de huishouding; ze werd daarbij een grote steun voor haar vader. Toen ze wat ouders was ging ze werken in het ‘fabriekje’ te Haarle. Daarna heeft ze tot de VUT een mooie en lange tijd gehad bij Nijverdal ten Cate. Tussentijds verhuisde Lies van Luttenberg naar Raalte, waar ze een aantal jaren ging samenwonen met vriendin Jeannie die ze al vanaf haar schooltijd kende. Na een periode ging ze alleen verder en kwam ze terecht op haar vaste stekkie aan de Bergmolenstraat waar ze met heel veel plezier woonde. Bijzonder close was door de jaren heen met haar broer Herman. Wederzijds hadden ze elkaar nodig in voor- en tegenspoed. Gedurende haar leven heeft Lies trouwens ontzettend veel voor de gele familie betekend. Een moederrol heeft ze altijd behouden en ze kende een grote emotionele betrokkenheid. De laatste jaren kreeg ze echter te makken met een afnemende gezondheid. Tocht ging ze nog vaak met de rollator naar het dorp. Een noodlottig ongeval overkwam haar tijdens zo`n bezoek aan het dorp en in combinatie met haar broze gezondheid werd haar dir fataal.   

Dat zij moge rusten in vrede.

Op 16 augustus 2017 is de heer Henny (Hendrikus Johannes Maria) de Haan op 80 jarige leeftijd overleden.
Hij was gehuwd met Miep de Haan-Rensen. Hij woonde in De Haar 34 8101 NH te Raalte.

Henny kwam uit een zeer gelovig,  arbeidzaam gezin aan de Grotestraat. Na de nodige omzwervingen kwam hij te werken bij de algemene inspectiedienst van het ministerie van Landbouw en Visserij en verhuisde hij naar Roermond. In 1964 trouwde hij met  Miep Rensen  en zij kregen drie kinderen.  Omdat Henny van tuinieren hield zijn zij naar Swalmen verhuisd, waar hij een grote volkstuin had en tevens eenden, ganzen en kippen hield. Hij was een ondernemend persoon en had een ontembare energie. Zijn kleinkinderen wist hij te boeien door zijn spannende verhalen en zijn humor. Helaas werd hij rond zijn 50e ziek.  In 1995 zijn Miep en Henny naar Raalte verhuisd omdat bij hem de ziekte van Parkison ontdekt was  en zij liever weer dichter bij de familie wilden wonen. Hij heeft tot het uiterste gevochten, zag niet op tegen het einde en probeerde overal nog heen te gaan. Zijn 80e verjaardag heeft hij nog gevierd. Spreken ging toen ook al moeilijk. Op 15 augustus ontving hij de ziekenzalving om zijn reis naar het vaderhuis te beginnen. 

Dat hij moge rusten in vrede.

Op 09 juni 2017 is mevrouw Marieke (Maria Elisabeth) Gorens-Kruis op 88 jarige leeftijd overleden.
Zij was gehuwd met (weduwe van) Jaap Gorens. Zij woonde De Havezathe 10, 8101 XZ Raalte.

Bij het afscheid dat we op 15 juni j.l. van haar hebben genomen in de Pauluskerk te Raalte werd door haar dochter het gedicht, een mantel van zorg, gelezen dat haar moeder bijzonder typeerde. Heel haar leven was dienstbaarheid. Om haar schouders hing een mantel van zorg, die ze anderen liefdevol omsloeg, als ze zag dat het nodig was. Nooit was ze te moe om er te zijn en klaar te staan; Nooit te groot om zich klein en kwetsbaar te maken als het welzijn van anderen daarmee was gediend. Zij droeg haar mantel met gratie, van de morgen tot de avond, dag in dag uit. Nu hangt die daar, oud en tot op de draad versleten, maar wel als een stille getuige van haar welbesteed leven, als blijvend appel ook op onze dankbaarheid en respect. Haar mantel, levend voorbeeld voor ons allen, die met haar naam verbonden blijven, ook over de dood heen. Marieke’s mond zwijgt, haar handen rusten, maar niet haar sterke geest, niet haar liefde, die werkt door in hoofd en harten, van wie door haar zorg groot zijn geworden. Dag lieve mama, wij vertrouwen je toe aan de eeuwige zorg van God, die zijn mantel van liefde, steviger dan ooit, om jou schouders heeft geslagen. Zo ben je veilig, zo mag je rusten en leven

Dat zij moge rusten in vrede.

Op 07 juni 2017 is mevrouw Cilia (Cecilia Maria Jozefine) Berghuis-ter Huurne op 80 jarige leeftijd overleden.
Zij was gehuwd met (weduwe van) Jan Berghuis). Zij woonde Hartkampweg 121, 8101 WC Raalte.

Cilia is geboren in Boekelo als oudste in een gezin van 9 kinderen. In 1961 is ze getrouwd met Hennie Velthausz. Samen kregen ze 3 kinderen. Helaas overleed Hennie in 1978 na een lang ziekbed. Ze kwam alleen te staan met drie opgroeiende kinderen. Ze vond weer geluk in haar leven toen ze Jan Berghuis ontmoette. Ze trouwden in 1985 en haar kinderen kregen er met Carla een zusje bij. Op de boerderij voelde ze zich al snel thuis. Toen ze naar Raalte verhuisden was er meer tijd voor uitstapjes. Met de kleinkinderen hadden ze een speciale band. Ook Jan overleed na een ziekbed ondanks alle goede zorg van Cilia. Toch pakte ze de draad weer op. In 2016 ging het een poosje wat minder en werd ze depressief. Gelukkig is ze hier goed van hersteld. Kort na haar 80ste verjaardag kreeg Cilia te horen dat ze ongeneeslijk ziek was. Ze kreeg de ziekenzalving en de laatste weken heeft ze in het hospice doorgebracht. Daar is ze omringd door haar kinderen rustig ingeslapen.

Dat zij moge rusten in vrede.

Op 06 juni 2017 is mevrouw Riek (Hendrika Maria) Temmink-Lorkeers op 75 jarige leeftijd overleden.
Zij was gehuwd met Jan Temmink. Zij woonde Dumbarstraat 8, 8101 ED Raalte.

Riek werd geboren in Heeten. Ze was de oudste in het gezin en heeft haar jeugd doorgebracht in Schoonheten. Voor haar huwelijk werkte ze op Angeli Custodes en Swaenewoerd. In die tijd leerde ze Jan Temmink kennen, met wie ze trouwde. Samen kregen ze drie kinderen en zes kleinkinderen. Ze heeft veel verdriet gehad om het overlijden van haar jongste kleinzoon. Op 2e pinksterdag werd Riek plotseling erg ziek. In het ziekenhuis heeft men er alles aan gedaan om haar bij haar gezin te laten blijven, maar helaas werd ze niet meer beter. Riek is op 6 juni in het bijzijn van haar geliefden op reis gegaan naar haar moeder die ze zo vreselijk miste. Haar gezin is er van overtuigd dat Riek nu thuis is bij haar familie en dierbaren. 

Dat zij moge rusten in vrede.

Op 28 mei 2017 is mevrouw Anny (Johanna Willemina) Arling op 75 jarige leeftijd overleden.
Zij was gehuwd met (weduwe van) Ge Arling. Zij woonde Westdorplaan 102 8101 BH Raalte.

Bij het afscheid dat we op 3 juni j.l. van haar hebben genomen in het crematorium te Nijverdal werden de volgende woorden door haar dochter uitgesproken:

Je was gewoon een mooi mens

Liefdevol en zorgzaam, was je, voor ons en voor de mensen om je heen.

Een sfeermaker en creatief, was je, vol ideeën om het huis en de tuin, een sfeervol thuis te laten zijn. Een tikje ongeduldig, was je, liever vandaag dan morgen, een echte doener.

Trouw, was je, aan jezelf en aan de mensen die je liefhad, daarvoor zette je alles opzij.

Bescheiden, was je, bergen verzetten, maar niet op de voorgrond.

Humoristisch en stoer, was je, in voor een geintje en voor de “duvel” niet bang.

Een doorzetter en optimistisch, was je, ondanks alle tegenslagen er weer vol voor gaan

nooit klagend, altijd goed te pas……..en nog vol toekomstplannen……

Dat zij moge rusten in vrede.

Op 17 mei 2017 is mevrouw Maria (Maria Hendrika Martina) Minke op 92 jarige leeftijd overleden.
Zij woonde Beukensingel 90, 8102 JD Raalte.

Maria werd geboren in Avereest en was de eerste van een gezin met 6 dochters en 2 zonen. In 1946 kwam zij in betrekking bij een achteroom en –tante in Bilthoven, die 2 zoons en twee dochters hadden. Een vijfde kleine was op komst en ze mocht een belangrijke rol vervullen bij de geboorde en doop van de derde zoon. Al gauw werd Maria een (h)echt deel van het gezin en een tweede moeder voor de kinderen; dat bleef ze tot haar overlijden. Na het overlijden van de biologische moeder en toen de kinderen het ouderlijk huis hadden verlaten, trok Maria in bij haar zusje in Raalte. Ze raakte steeds meer aan het Raaltese verknocht en hoorde er helemaal bij. Maria was draagster van de Eremedaille in zilver, verbonden aan de orde van Oranje Nassau. Ze zal gemist worden bij zowel haar directe familie alsmede in de familie waarvan zij zeker gevoelsmatig de moeder, oma en zelfs overgrootmoeder was geworden.

Dat zij moge rusten in vrede.

Op 14 april 2017 is de heer Andre Schrijver op 69 jarige leeftijd overleden.
Hij was gehuwd met (weduwnaar van) J.S. Wonink. Hij woonde Jan van Arkelstraat 15, 8101 EN Raalte.

Hij was de oudste in een gezin van 5 kinderen. In zijn jonge jaren speelde hij in een band. Muziek was zijn passie. Hij was stratenmaker van beroep en dat werk  deed hij graag. Hij trouwde met Hennie Fiets en samen kregen zij 3 kinderen. Helaas overleed Hennie op jonge leeftijd en kwam de zorg voor zijn gezin alleen op hem neer. Oma Schrijver en oom en tante hebben het gezin toen liefdevol opgevangen. Vanaf 1981 kwam Annie Wonink  in zijn leven,eerst als hulp in de huishouding en later als levenspartner. Ze gingen wonen aan de Majoraan samen met haar kinderen. André was suikerpatiënt en leefde heel precies. Hij ging meerdere keren naar Lourdes, elke woensdag naar de markt en naar alle verjaardagen. Toen Annie ziek werd en overleed was dat heel moeilijk voor hem. Kort daarna werd André zelf ziek en opgenomen in het ziekenhuis. Helaas kon hij daarna niet meer naar huis. Hij kreeg een plekje op de Hartkamp. Opgeven was geen optie. In de Goede week voor Pasen werd duidelijk dat André de strijd niet ging winnen en is hij rustig ingeslapen.

Dat hij moge rusten in vrede.

Op 11 april 2017 is de heer Jan (Johannes) Wilms op 81 jarige leeftijd overleden.
Hij was gehuwd met Betsy Hondenveld. Hij woonde Göbelstraat 19, 8101 CA Raalte.

Jan is geboren in Lemelerveld in een gezin van 8 kinderen waarvan hij de 5de was. Hij was nog klein toen zijn moeder overleed. Na de lagere school ging hij een tijdje werken bij de boer tot hij in militaire dienst moest. Na de diensttijd kwam Jan bij de Hevea terecht. Hij leerde Betsy kennen in die periode en in 1965 zijn ze getrouwd. Twee kinderen kwamen er, Ingrid en John en daarna 5 kleinkinderen. Na de Hevea ging Jan werken bij de Provincie . Daar heeft hij een fijne tijd gehad en is gebleven tot aan zijn pensioen. Zijn hobby was tuinieren. Hij heeft dan ook 45 jaar een volkstuin gehad. Bij de Pauluskerk heeft Jan 20 jaar de tuin onderhouden en bijna 50 jaar gezongen bij het koor. In 2014 kreeg Jan Longfibrose en moest het dan ook veel rustiger aandoen. Dat speet hem zeer. Na een ziekenhuisopname ging Jan naar het hospice en kreeg daar de ziekenzalving. Op 11 april is hij rustig ingeslapen.

Dat hij moge rusten in vrede.

Op 04 april 2017 is de heer Gerard (Gerardus Johannes Wilhelmus) Pleizier op 69 jarige leeftijd overleden.
Hij was gehuwd met Annie Pleizier-Groot Beumer. Hij woonde Johanna van Burenlaan 20, 8101 ZN Raalte.

Hij is geboren en opgegroeid in Lettele, waar hij een fijne jeugd had. Hij was 41 jaar getrouwd met Annie Groot Beumer en samen kregen ze drie dochters en vijf kleinkinderen. Gerard was een zorgzame en lieve man en een trotse vader en opa. Hij genoot van het leven en stond altijd voor iedereen klaar. Hij was een echte natuurliefhebber en genoot heel erg van het kievitseieren zoeken. Hij was ook een trouw supporter van GA-Eagles. Toen Gerard te horen kreeg dat hij ernstig ziek was zei hij: “ik kan en ga vechten, maar winnen doe ik niet.” Hij vond het moeilijk het leven en vooral om zijn dierbaren los te laten. Zij zijn trots op hem om wie hij was en wat hij deed. Zij missen hem erg, maar de herinneringen zijn kostbaar en die koesteren zij in hun hart.

Dat hij moge rusten in vrede.