Overledenen

Op 10 November 2017 is de heer Alfons Reinhard van Marwijk op 76 jarige leeftijd overleden.
Hij was gehuwd met Zoila Telma van Marwijk - Velez Macias. Hij woonde Weestervoorde 7, 8121 BS Olst.

Op 16 november is er afscheid genomen van deze geliefde echtgenoot, vader, schoonvader en opa. Na een arbeidzaam en gelukkig leven en het ontvangen van het sacrament van de zieken is Alfons overleden. De grote vaart, zijn vrouw uit Ecuador en het familieleven hebben zijn leven gekenmerkt. Uit de overweging: “Zacht blaast de wind zijn laatste adem. Stil, geruisloos en verdoofd is alles plotseling stil komen te staan en zweven we enkel nog op de herinnering aan jou. Dat is de tekst boven de rouwkaart, die deze siert en in context plaatst. Het onvermijdelijke is gebeurd, het lichaam was op, na de laatste jaren te hebben getobd met zijn gezondheid. Gelukkig heeft Alfons die laatste maanden mogen beleven met iedereen om zich heen van zijn geliefden, de familie waar hij zo gek mee was en zo veel voor heeft betekend. Nu moeten we hem uit handen geven in de gelovige overtuiging dat hij thuis mag komen bij God, de Heer van alle leven”.  

Dat hij moge rusten in vrede.

Op 03 October 2017 is mevrouw Betsy (Bernarda Alberta Johanna) Veltmaat-Nijenkamp op 73 jarige leeftijd overleden.
Zij was gehuwd met Willy Veltmaat. Zij woonde Johanna van Burenlaan 31, 8101 ZS Raalte.

Betsy werd geboren op 20 november 1943 in Lemelerveld. Ze trouwde met Willy Veltmaat en ze gingen wonen aan de Johanna van Burenlaan in Raalte. Ze zijn gelukkig geweest met elkaar, ze was sterk in haar rol als echtgenote, buurvrouw en oppas-oma en hebben dit jaar in de meimaand hun 50-jarig huwelijk mogen vieren. Trots was ze op haar kleinkinderen Anouk, Maud, Stijn en Kim.  Snel na het huwelijksjubileum, dat passend is gevierd, openbaarde zich de fatale ziekte waar ze  aan is overleden. Op 9 oktober hebben wij afscheid van haar genomen en haar te ruste gelegd op begraafplaats Westdorplaan.  

Dat zij moge rusten in vrede.

Op 26 September 2017 is de heer Gerard (Gerardus Theodorus) Bosch op 80 jarige leeftijd overleden.
Hij was gehuwd met (weduwnaar van) Tonny Bosch-Arkink. Hij woonde Zernikelaan 81, 8024 ZV Zwolle.

Gerard werd geboren op de Boskamp in het aannemersgezin Bosch. Met zijn vrouw Tonnie Arkink ging hij wonen in Raalte waar ze een gezin stichten. Een lieve en trotse vader was hij voor Maaike, Jeroen en Lennie. Twee woorden karakteriseren hem op een bijzondere wijze: creatief en sociaal. Ze kwamen samen in zijn vak als leraar hout en techniek op de Horizon in Raalte. Maar ook bij het bouwen van zijn huis, het vele vrijwilligerswerk dat hij deed kwam dit telkens tot uiting. Vele jaren was hij collectant in de Pauluskerk. Door een ongeluk moest hij al vroeg stoppen met werken. Na een paar moeilijke jaren vond hij veel voldoening in het vrijwilligerswerk. Het overlijden van zijn vrouw Tonnie 18 jaar geleden was wederom een zware slag voor hem. Langzaam vond hij het geluk in het leven weer terug, met name als opa voor zijn kleinkinderen. Nieuw geluk vond hij ook samen met zijn vriendin Zwaantje. Helaas lieten zijn longen hem steeds meer in de steek. Mentaal was hij nog krachtig, maar zijn lichaam begaf het. Na de uitvaartviering hebben we hem begeleid naar het crematorium in Zwolle. Moge hij nu in Gods liefde op adem komen.

Dat hij moge rusten in vrede.

Op 12 September 2017 is mevrouw Riek (Henrica Maria) van den Enk-Rouweler op 84 jarige leeftijd overleden.
Zij was gehuwd met (weduwe van) J.A. van den Enk. Zij woonde Burg. Kersemakerstraat 46, 8101 AP Raalte.

Riek groeide op in een gezin met vijf kinderen op de boerderij. Ze trouwde jong met Jan Mars en verhuisde naar de polder. Daar werd zoon Ton geboren. Het geluk was echter van korte duur. Riek werd jong weduwe en verhuisde terug naar Raalte, naar haar ouders. Daar vond ze nieuw geluk bij Jan van den Enk met wie ze vele jaren gelukkig samen was. Het was een lieve man die haar op handen droeg. Het gezin werd uitgebreid met Anita en Ron. Riek was heel blij met hen, maar verdriet bleef haar niet bespaard. Zij moest twee maal afscheid nemen van een zoon. Zij raakte eerst Ton en jaren later Ron kwijt. Bovendien moest ze ook nog afscheid nemen van haar geliefde Jan. Al dat verdriet tekende haar. Gelukkig was haar dochter steeds haar steun en toeverlaat. Na het overlijden van Jan vd Enk vond ze een lieve partner in Jan Klein Boonschate, met wie ze tot aan zijn overlijden nog mooie jaren heeft mogen delen. Toen het alleen niet meer ging is ze op Angeli Custodes gekomen, waar ze het zeer naar haar zin had. Ze genoot van de gezelligheid in huis. Daarnaast genoot ze ook enorm van haar kleinkinderen met wie ze ook via facebook contact hield. Ze was erg trots op hen en haar enige achterkleinkind. Ze zullen haar blijven herinneren als een lieve oma met veel humor. 

Dat zij moge rusten in vrede.

Op 01 September 2017 is mevrouw Lies (Elisabeth Hermanna Theresia) Veldkamp op 80 jarige leeftijd overleden.
Zij woonde Bergmolenstraat 46 8101 BS Raalte.

Ze was de oudste dochter in een gezin van 11 kinderen. We kennen Lies als een lieve vrouw, zorgzaam en gastvrij voor iedereen. Noodgedwongen kreeg zij op jonge leeftijd, door de zwakke gezondheid van moeder, de verantwoordelijkheid over de huishouding; ze werd daarbij een grote steun voor haar vader. Toen ze wat ouders was ging ze werken in het ‘fabriekje’ te Haarle. Daarna heeft ze tot de VUT een mooie en lange tijd gehad bij Nijverdal ten Cate. Tussentijds verhuisde Lies van Luttenberg naar Raalte, waar ze een aantal jaren ging samenwonen met vriendin Jeannie die ze al vanaf haar schooltijd kende. Na een periode ging ze alleen verder en kwam ze terecht op haar vaste stekkie aan de Bergmolenstraat waar ze met heel veel plezier woonde. Bijzonder close was door de jaren heen met haar broer Herman. Wederzijds hadden ze elkaar nodig in voor- en tegenspoed. Gedurende haar leven heeft Lies trouwens ontzettend veel voor de gele familie betekend. Een moederrol heeft ze altijd behouden en ze kende een grote emotionele betrokkenheid. De laatste jaren kreeg ze echter te makken met een afnemende gezondheid. Tocht ging ze nog vaak met de rollator naar het dorp. Een noodlottig ongeval overkwam haar tijdens zo`n bezoek aan het dorp en in combinatie met haar broze gezondheid werd haar dir fataal.   

Dat zij moge rusten in vrede.

Op 16 August 2017 is de heer Henny (Hendrikus Johannes Maria) de Haan op 80 jarige leeftijd overleden.
Hij was gehuwd met Miep de Haan-Rensen. Hij woonde in De Haar 34 8101 NH te Raalte.

Henny kwam uit een zeer gelovig,  arbeidzaam gezin aan de Grotestraat. Na de nodige omzwervingen kwam hij te werken bij de algemene inspectiedienst van het ministerie van Landbouw en Visserij en verhuisde hij naar Roermond. In 1964 trouwde hij met  Miep Rensen  en zij kregen drie kinderen.  Omdat Henny van tuinieren hield zijn zij naar Swalmen verhuisd, waar hij een grote volkstuin had en tevens eenden, ganzen en kippen hield. Hij was een ondernemend persoon en had een ontembare energie. Zijn kleinkinderen wist hij te boeien door zijn spannende verhalen en zijn humor. Helaas werd hij rond zijn 50e ziek.  In 1995 zijn Miep en Henny naar Raalte verhuisd omdat bij hem de ziekte van Parkison ontdekt was  en zij liever weer dichter bij de familie wilden wonen. Hij heeft tot het uiterste gevochten, zag niet op tegen het einde en probeerde overal nog heen te gaan. Zijn 80e verjaardag heeft hij nog gevierd. Spreken ging toen ook al moeilijk. Op 15 augustus ontving hij de ziekenzalving om zijn reis naar het vaderhuis te beginnen. 

Dat hij moge rusten in vrede.

Op 09 June 2017 is mevrouw Marieke (Maria Elisabeth) Gorens-Kruis op 88 jarige leeftijd overleden.
Zij was gehuwd met (weduwe van) Jaap Gorens. Zij woonde De Havezathe 10, 8101 XZ Raalte.

Bij het afscheid dat we op 15 juni j.l. van haar hebben genomen in de Pauluskerk te Raalte werd door haar dochter het gedicht, een mantel van zorg, gelezen dat haar moeder bijzonder typeerde. Heel haar leven was dienstbaarheid. Om haar schouders hing een mantel van zorg, die ze anderen liefdevol omsloeg, als ze zag dat het nodig was. Nooit was ze te moe om er te zijn en klaar te staan; Nooit te groot om zich klein en kwetsbaar te maken als het welzijn van anderen daarmee was gediend. Zij droeg haar mantel met gratie, van de morgen tot de avond, dag in dag uit. Nu hangt die daar, oud en tot op de draad versleten, maar wel als een stille getuige van haar welbesteed leven, als blijvend appel ook op onze dankbaarheid en respect. Haar mantel, levend voorbeeld voor ons allen, die met haar naam verbonden blijven, ook over de dood heen. Marieke’s mond zwijgt, haar handen rusten, maar niet haar sterke geest, niet haar liefde, die werkt door in hoofd en harten, van wie door haar zorg groot zijn geworden. Dag lieve mama, wij vertrouwen je toe aan de eeuwige zorg van God, die zijn mantel van liefde, steviger dan ooit, om jou schouders heeft geslagen. Zo ben je veilig, zo mag je rusten en leven

Dat zij moge rusten in vrede.

Op 07 June 2017 is mevrouw Cilia (Cecilia Maria Jozefine) Berghuis-ter Huurne op 80 jarige leeftijd overleden.
Zij was gehuwd met (weduwe van) Jan Berghuis). Zij woonde Hartkampweg 121, 8101 WC Raalte.

Cilia is geboren in Boekelo als oudste in een gezin van 9 kinderen. In 1961 is ze getrouwd met Hennie Velthausz. Samen kregen ze 3 kinderen. Helaas overleed Hennie in 1978 na een lang ziekbed. Ze kwam alleen te staan met drie opgroeiende kinderen. Ze vond weer geluk in haar leven toen ze Jan Berghuis ontmoette. Ze trouwden in 1985 en haar kinderen kregen er met Carla een zusje bij. Op de boerderij voelde ze zich al snel thuis. Toen ze naar Raalte verhuisden was er meer tijd voor uitstapjes. Met de kleinkinderen hadden ze een speciale band. Ook Jan overleed na een ziekbed ondanks alle goede zorg van Cilia. Toch pakte ze de draad weer op. In 2016 ging het een poosje wat minder en werd ze depressief. Gelukkig is ze hier goed van hersteld. Kort na haar 80ste verjaardag kreeg Cilia te horen dat ze ongeneeslijk ziek was. Ze kreeg de ziekenzalving en de laatste weken heeft ze in het hospice doorgebracht. Daar is ze omringd door haar kinderen rustig ingeslapen.

Dat zij moge rusten in vrede.

Op 06 June 2017 is mevrouw Riek (Hendrika Maria) Temmink-Lorkeers op 75 jarige leeftijd overleden.
Zij was gehuwd met Jan Temmink. Zij woonde Dumbarstraat 8, 8101 ED Raalte.

Riek werd geboren in Heeten. Ze was de oudste in het gezin en heeft haar jeugd doorgebracht in Schoonheten. Voor haar huwelijk werkte ze op Angeli Custodes en Swaenewoerd. In die tijd leerde ze Jan Temmink kennen, met wie ze trouwde. Samen kregen ze drie kinderen en zes kleinkinderen. Ze heeft veel verdriet gehad om het overlijden van haar jongste kleinzoon. Op 2e pinksterdag werd Riek plotseling erg ziek. In het ziekenhuis heeft men er alles aan gedaan om haar bij haar gezin te laten blijven, maar helaas werd ze niet meer beter. Riek is op 6 juni in het bijzijn van haar geliefden op reis gegaan naar haar moeder die ze zo vreselijk miste. Haar gezin is er van overtuigd dat Riek nu thuis is bij haar familie en dierbaren. 

Dat zij moge rusten in vrede.