Locatieraad

De onderstaande personen zijn door het bestuur van de parochie Heilig Kruis benoemd tot lid van de locatieraad H.Paulus:

de heer Hans Starink, voorzitter/secretaris

de heer Herman Jonkman, penningmeester

de heer Ben Duteweerd, gebouwenbeheer en facilitaire voorzieningen

v.l.n.r. De heer Hans Starink, de heer Herman Jonkman, de heer Ben Duteweerd.

De taak van de locatieraad is het besturen van de Paulus geloofsgemeenschap, in overleg met het algemeen bestuur van de parochie Heilig Kruis. De locatieraad van de Paulus geloofsgemeenschap werkt dan ook nauw samen het algemeen bestuur van de parochie Heilig Kruis.

In de locatieraad is gekozen voor een onderverdeling in sectoren of aandachtsgebieden. Feitelijk zijn er drie aandachtsgebieden te onderscheiden:

  • Alle zaken die te maken hebben met de inhoud van ons geloof, het pastoraat
  • Alle zaken die te maken hebben met beheer en financiën
  • Alle zaken die omschreven kunnen worden als ondersteunende diensten, die de eerste twee aandachtsgebieden ondersteunen.

De locatieraad vergadert tenminste zesmaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden zulks nodig oordelen.