Gemeenschapsopbouw

Profiel: Gemeenschapsopbouw

Het doel van de leden van de pastoraatsgroep met het profiel Gemeenschapsopbouw is:

het versterken van de onderlinge banden. Zorgen voor de lijm die mensen en groepen bij elkaar houdt. Het streven is elkaar verantwoordelijk laten  voelen voor het reilen en zeilen in de geloofsgemeenschap, present zijn voor allerlei vragen, openstaan voor de mensen uit de geloofsgemeenschap, maar ook voor de buiten-kerkelijke gelovigen. De locatie H. Paulus wil een open en gastvrije geloofsgemeenschap zijn.

De taak van de leden van de pastoraatsgroep met het profiel Gemeenschapsopbouw is de verschillende werkgroepen te ondersteunen zodat er volop gevierd kan worden, dat mensen vol enthousiasme ingevoerd worden in geloof en traditie en dat er oog en oor ontstaat voor mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben. Ook verzorgen zij de communicatie naar vrijwilligers van werkgroepen, en naar de leden van onze geloofsgemeenschap.

 

Hieronder kunt u enige informatie vinden over de groepen en aandachtsvelden die onder het profiel Gemeenschapsopbouw vallen binnen de paulus geloofsgemeenschap.

 

Werkgroep Communicatie

De taak van deze werkgroep is het bevorderen van de communicatie tussen de verschillende werkgroepen, tussen de pastotaatsgroep en de werkgroepen, tussen de locatieraad en de parochianen en tussen parochianen onderling.

Taken

 • Het contact houden met de contactpersonen van de werkgroepen;
 • Het organiseren van een middag/avond voor vrijwilligers;
 • Het stimuleren van het gebruik van Drieluik en de website voor het contact van werkgroepen met parochianen;
 • Het in kaart brengen van de activiteiten van de (werk)groepen;
 • Het opzetten van een goede registratie van de vrijwilligers en van eventuele mutaties;
 • Het formuleren en uitvoeren van vrijwilligersbeleid.

 

Redactie Drieluik

Drieluik is het maandelijkse clusterblad van de geloofsgemeenschappen van de H.Paulus en de H.Kruisverheffing in Raalte en de H.Marcellinus in Broekland

 • Drieluik wordt uitgegeven ter bevordering van:
  Het gevoel van verbondenheid van de katholieke gelovigen in de drie geloofsgemeenschappen;
 • Het gevoel van verbondenheid van de gelovigen binnen wat tot nu genoemd wordt: de eigen geloofsgemeenschap;
 • Het deelnemen aan algemene en/of groepsgerichte geloofsuitingen in brede zin;
 • Informatieverstrekking betreffende de deelnemende geloofsgemeenschappen;
 • Informatieverstrekking betreffende de werkgroepen in de deelnemende geloofsgemeenschappen;
 • Informatieverstrekking betreffende de wereldkerk;
 • Algemene informatie kerk/clustergerelateerde groepen, instanties e.d.

 

Samen Verder Verspreiding

Doel is het coördineren van de bezorging van Samen Verder.
Op de vrijdag van bezorging komt de groep bij elkaar voor het uittellen.
Er is contact met het parochiesecretariaat, dat de wijzigingen van het adressenbestand aanlevert. Daarnaast is er overleg met betrokkenen over de bijlagen die meegeleverd worden zoals bijvoorbeeld de vastenzakjes.

taken

 • Het werven van bezorgers van Samen Verder;
 • Het in overleg met de bezorger vaststellen van de route en het uittellen van Samen Verder per bezorger/wijk;
 • Bijhouden wijkadressen

 

 

 

 

Werkgroep Kerkradio

De taak van deze werkgroep is op verzoek van parochianen een ontvanger voor de kerkradio bezorgen.
De werkgroep bestaat uit 2 personen, die geheel zelfstandig werken onder verantwoordelijkheid van de locatieraad.

taken

 • Ervoor zorg dragen dat een gelovige de vieringen in de kerk thuis kan ontvangen;
 • Het verzorgen van de financiële afwikkeling;
 • Het op peil houden van de kwaliteit van de verbindingen.

Contacten voor gemeenschapsopbouw vindt u via deze link.