Overledenen

Op 31 december 2018 is de heer Joop Spoolder op 71 jarige leeftijd overleden.
Hij woonde Scholtensstraat 14 8112 AA Nieuw Heeten.

We zaten aan je bed, stil en verslagen

met in ons hart nog zoveel vragen.

We zagen je pijn en stil verdriet,

om alles wat je achterliet.

Het is voorbij het hoeft niet meer.

Heel langzaam, uitgeput en moegestreden

ben je uit ons midden weggegleden.

 

aanhef op de rouwkaart