Overledenen

Op 31 december 2018 is de heer Joop Spoolder op 71 jarige leeftijd overleden.
Hij woonde Scholtensstraat 14 8112 AA Nieuw Heeten.

We zaten aan je bed, stil en verslagen

met in ons hart nog zoveel vragen.

We zagen je pijn en stil verdriet,

om alles wat je achterliet.

Het is voorbij het hoeft niet meer.

Heel langzaam, uitgeput en moegestreden

ben je uit ons midden weggegleden.

 

aanhef op de rouwkaart

Op 04 oktober 2018 is mevrouw Tonnie Vloedgraven - Rodijk op 83 jarige leeftijd overleden.
Zij was gehuwd met Wim Vloedgraven. Zij woonde Krammersweg 4a (corr.adres) 8106 PK Marienheem.

Herinner mij zoals ik was,

maar niet in mijn moeilijke dagen.

Herinner mij zoals ik was,

in de stralende zon,

hoe ik was toen ik alles nog kon.

 

(aanhef op de rouwkaart)

Op 01 oktober 2018 is de heer Johan Westendorp op 88 jarige leeftijd overleden.
Hij was gehuwd met Doorjte Schiphorst. Hij woonde Scholtensstraat 20 8112 AA Nieuw Heeten.

Je weet, eens zal het gebeuren.

Je weet, eens zal hij er niet meer zijn.

Maar toch.......

 

(Aanhef op de rouwbrief)