Locatieraad

Op 1 juli 2010 heeft het bestuur van de parochie Heilig Kruis de onderstaande personen benoemd tot lid van de locatieraad Heilige Cornelius:

Voorzitter: Wim Bosman   06-2303 8456 wja.bosman@gmail.com

Penningmeester: Jan Booijink  0572-301006 janbooijink@gmail.com

Secretaris: Dini Veldman   0572-301595 diniveldman4@gmail.com

Parochie secretariaat: bestuur@rkkerkluttenberg.nl

De locatieraad draagt zorg voor alle zaken die te maken hebben met beheer en financiën binnen de geloofsgemeenschap.               
Zij bestuurt in samenspraak met de pastoraatgroep en het bestuur van de parochie Heilig Kruis de geloofsgemeenschap.  

Taakgebieden van de locatieraad zijn; financiën, beheer en vrijwilligers. De locatieraad  draagt zorg voor de begroting van de financiële middelen en het toezicht op uitgaven en inkomsten.

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het huidige bestuur is januari 2018 aftredend en zijn niet herkiesbaar.