Liturgie

Bijna iedere dag is er wel een viering in onze kerk. Deze vieringen kunnen verschillend van vorm zijn. Informatie over de vieringen kunt u ook vinden in Drieluik.

Eucharistievieringen

Dit is de meest traditionele vorm van vieren waarbij breking van het brood plaatsvindt door een priester. In onderstaand schema staan de tijden van de reguliere vieringen.

                                     

 

         Vieringen in de parochiekerk H. Kruisverheffing

         Zaterdag                17:00 uur *

         Zondag                  10:30 uur *

         Dinsdag                 09.00 uur Eucharistie

         Woensdag              09.00 uur Eucharistie

         Donderdag             09.00 uur Eucharistie

        

         * Op het overzicht van vieringen kunt u zien of er een eucharistie-,gebeds-  of communieviering is.

 

         Vieringen in de kapel van Swaenenwoerd

         Maandag                09.30 uur Eucharistie

         Woensdag              18.30 uur Rozenkransgebed

         Vrijdag                  09.30 uur Eucharistie

 Gezinsvieringen
Regelmatig zijn er thematische vieringen voor het hele gezin. Streven is om zoveel mogelijk  jeugd deel te laten nemen aan deze vieringen. Daarom zijn leerlingen van de basisscholen De Rietkraag en De Linderte actief in vieringen en verzorgt het kinderkoor de zang tijdens deze vieringen. De pastoor onderhoudt contact met de werkgroep.

Gebedsdiensten
Het parochiebestuur van de H. Kruisverheffing heeft nadrukkelijk gekozen voor gebedsdiensten, niet voor woord- en communievieringen. Er worden overigens wel communievieringen gehouden. Als regel wordt nu gehanteerd: Op zaterdag worden gebedsvieringen en op zondag woord- en communievieringen gehouden.

Contactpersonen van werkgroepenh behorende tot het aandachtgebied liturgie vindt u via deze link.