Diaconie

Het doel van de leden van de pastoraatsgroep met het profiel Diaconie is:

Signaleren, aandacht schenken en zorg geven. Vanuit de geloofsgemeenschap is aangegeven dat de volgende groeperingen hiervoor in aanmerking komen: jongeren, zieken, ouderen, mensen die lief en leed overkomt, mensen aan de onderkant van de samenleving, mensen in ontwikkelingslanden, maar ook soms specifieke bevolkingsgroepen die in moeilijke omstandigheden verkeren, zoals bijvoorbeeld mensen uit de agrarische sector.

De leden van de pastoraatsgroep met het profiel Diaconie willen binnen de geloofsgemeenschap met de inspiratie van de Geest van Jezus er zijn voor anderen en aandacht en zorg geven. Maatschappelijke organisatie van de overheid hebben sociale taken van de kerk uit het verleden overgenomen zoals de zorg voor zieken, onderwijs, werkelozen, gehandicapten enz. Als geloofsgemeenschap kunnen we een aanvullende taak hebben. We willen graag betrokken zijn bij het maatschappelijk gebeuren en stellen ons beschikbaar voor mensen die tussen wal en schip dreigen terecht te komen.

Contactpersonen van de werkgroepen op het gebied van diaconie vindt u via deze link.