Catechese

Het doel van de leden van de pastoraatsgroep met het profiel Catechese is:

Aandacht schenken aan de openbaring van Jezus van Nazareth om te komen tot een eigen gelovige levensbeschouwing met de bijbel als bron en de eigentijdse levensverhalen als middel. Daarbij hebben kinderen en jongeren speciale aandacht maar andere leeftijdscategorieën worden niet vergeten.

De leden van de pastoraatsgroep met het profiel Catechese streven ernaar dat de catechese levendig, levensnabij en begrijpbaar is, maar ook warmte en een gevoel van intimiteit biedt. Catechese dient laagdrempelig te zijn, vriendelijk en in een goede sfeer gebracht. Catechese geeft verbondenheid, saamhorigheid en is gastvrij en uitnodigend. De leden willen geïnteresseerden nadrukkelijk uitnodigen bij de vieringen gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen

De leden van de pastoraatsgroep met het profiel Catechese willen bereiken dat er een goed overleg is tussen de leden van de diverse werkgroepen binnen het gebied catechese. De leden nemen daartoe contact op met de vertegenwoordigers van de verschillende werkgroepen en zijn bij vergaderingen / bijeenkomsten van deze werkgroepen aanwezig.

Contactpersonen van werkgroepen van het aandachtgebied catechese vindt u via deze link.