Liturgie

Profiel: Liturgie

Het doel van de leden van de pastoraatsgroep met het profiel Liturgie is:

de verschillende liturgische vieringen,die  in de parochie Heeten gehouden te continueren en zodanig vorm te geven  dat alle gelovigen zich aangesproken voelen.   Het woord “liturgie” komt uit het Grieks en betekent dienst ten bate van de gemeenschap.

Door het tekort aan priester-voorgangers krijgen andere vormen van liturgie ( dan de Eucharistie)  meer kans. Het gevolg is een grotere verscheidenheid aan vieringen, waardoor meer mensen vieringen zullen vinden die hen aanspreken.

  • Gebedsviering:  Deze wordt gevormd door lezingen, gebeden en liederen. Passende symbolen en riten kunnen deze viering een aansprekend karakter geven.
  • Woord/communieviering: Deze viering wordt gevormd door lezingen, gebeden en liederen en door het uitreiken van de in een Eucharistieviering geconsacreerde hostie.
  • Oecumenische viering: Deze worden veelal samengesteld i.s.m. de Raad van Kerken.
  • Boeteviering
  • Kruisweg op Goede Vrijdag
  • Stöppelhaeneviering op de woensdag
  • Gezinsviering
  • Kindje wiegen
  • Avondwake

In  al de genoemde vieringen spelen symbolen en rituelen een belangrijke rol.

De taak van de leden van de pastoraatsgroep met het profiel Liturgie is, om samen met de pastores, de diverse werkgroepen, misdienaars en koren de liturgie zo goed mogelijk te verzorgen.

 

Hieronder kunt u enige informatie vinden over de groepen en aandachtsvelden die onder het profiel Liturgie vallen binnen onze geloofsgemeenschap.

 

Bij de pastoraatsgroep is het aanspreekpunt voor LITURGIE :

Angela Nijenkamp 0572- 382399  

KOSTERS

Heer A. Rekveld    
     

 

MISDIENAARS

  • contactpersonen: bovenstaande kosters

 

LECTOREN EN LECTRICES

Heer W. van de Berg 0572 - 38 15 64  

 

COLLECTANTEN

Heer Herman Hollegien 0572- 38 21 95  

 

KOREN

Parochiekoor Mevrouw A. Zwijnenberg 0572- 38 19 75
Rejoice Heer B. Salden roba.salden@kpnplanet.nl
Power of Music Lise Klein Overmeen

liest93@hotmail.com
     
Kinderkoor Sunshine Yvon Klein Koerkamp 0572-381953    yvonenstefan@home.nl
     
Het Kappelkekoor Stevenskamp Heer  B. Aarnink 0572 - 38 14 20
Ouderenkoor Mevrouw G. Sibelt 0572 - 38 18 08

 

WERKGROEP AVONDWAKE

 

Angela Nijenkamp    

 

WERKGROEP GEBEDSDIENSTEN

 

Elly Kouwert 0572-381924 Vlessendijk 21l

WERKGROEP GEZINSVIERING

 

Yvon Klein Koerkamp 0572 - 381953  yvonenstefan@home.nl