Gemeenschapsopbouw

Profiel: Gemeenschapsopbouw

Het doel van de leden van de pastoraatsgroep met het profiel Gemeenschapsopbouw is:

het versterken van de onderlinge banden. Zorgen voor de lijm die mensen en groepen bij elkaar houdt. Het streven is elkaar verantwoordelijk laten  voelen voor het reilen en zeilen in de geloofsgemeenschap, present zijn voor allerlei vragen, openstaan voor de mensen uit de geloofsgemeenschap, maar ook voor de buiten-kerkelijke gelovigen. De locatie Maria Onbevlekt Ontvangen in Heeten wil een open en gastvrije geloofsgemeenschap zijn.

De taak van de leden van de pastoraatsgroep met het profiel Gemeenschapsopbouw is de verschillende werkgroepen te ondersteunen zodat er volop gevierd kan worden, dat mensen vol enthousiasme ingevoerd worden in geloof en traditie en dat er oog en oor ontstaat voor mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben. Ook verzorgen zij de communicatie naar vrijwilligers van werkgroepen, en naar de leden van onze geloofsgemeenschap.

Elk jaar wordt er voor de parochianen een parochieavond georganiseerd. Door te weinig leden vergaderen  de pastoraatgroep en de locatieraad elke maand. Twee maal per jaar een vergadering met de houders van hetzelfde profiel in de andere gemeenschappen van de parochie H.Kruis. Eénmaal per jaar een inspiratiedag met alle pastoraatsgroepen.

Hieronder kunt u enige informatie vinden over de groepen en aandachtsvelden die onder het profiel Gemeenschapsopbouw vallen binnen de  geloofsgemeenschap van Maria Onbevlekt Ontvangen te Heeten

Bij de pastoraatsgroep is het aanspreekpunt voor GEMEENSCHAPSOPBOUW:

vacature    

Redactie Kevertje:

Mevrouw Joke Alferink 0572- 38 12 33 kevertje@parochieheiligkruis.nl
Email parochie 0572 - 38 12 33 secretariaat@parochieheeten.nl

 

Druk Kevertje

 

Vouwers Kevertje

Therese Veltmaat

Riet Dijkman

Lydia Spitzen Ans Fiselier

 

Verspreiding Kevertje

Mevrouw Joke Alferink 0572 - 38 12 33 kevertje@parochieheiligkruis.nl
Kinderen St. Bernadetteschool 0572 - 38 15 19 bernadette@stbernadetteheeten.nl

Contactpersoon voor Bernadetteschool:  Geert Fiselier

0572 - 38 12 20  

 

Kerkversiering:

Mevrouw Trees  Schoorlemmer 0572 - 38 16 37  

 

Kerkschoonmaak:

Mevrouw Tonny Campmans 0572 - 38 14 05  

 

Kerkhofonderhoud: vacant

 

Werkgroep Kerkradio

Heer Herman Zennipman 0572 - 38 14 57  

 

Webmaster - beheerder website

Heer Jan Mulder 0572 - 38 14 22 jan@mulder.com