Diaconie

De geloofsgemeenschap Maria Onbevlekt Ontvangen in Heeten  maakt deel uit van de parochie van het Heilig Kruis. De parochie van het Heilig Kruis heeft de beschikking over een pastoraal team, bestaande uit een aantal priesters en pastoraal werkers. Zij hebben de pastorale verantwoordelijkheid voor liturgie, diaconie, catechese en gemeenschapsopbouw.

Bij de Pastoraatsgroep is voor de DIACONIE het aanspreekpunt

vacant    

De DIACONIE kent de volgende werkgroepen:

 

LOURDESWERKGROEP

     
Mevrouw Angela Bosman 0572 - 38 16 79  
Mevrouw Joke Alferink 0572 - 38 14 99 winet@planet.nl

 

BROEDERMEESTER KEVELAER

Heer Jan Mulder 0572- 381422 jan@mulder.com

 

PAROCHïELE CARITAS

Heer Gerard Daggenvoorde 0572 - 38 26 73  

 

WERKGROEP VERLIEZEN VERWERKEN

Mevrouw Mieke van Gaal 0572 - 38 18 83  

 

WERKGROEP HUISBEZOEK

Vacant    

 

 

AMNESTY INTERNATIONAL

     

 

DE ZONNEBLOEM

Mevrouw Marietje Zwijnenberg 0572 - 38 17 46  

 

K.B.O. Katholieke Bond voor Ouderen

Heer René Spitzen 0572-38  19 34