Pastoraat groep

Wat doet de pastoraat groep?

De pastoraat groep heeft twee hoofdaandachtspunten.

Ten eerste worden de contacten onderhouden met vrijwilligers en werkgroepen. De pastoraat groep is het eerste aanspreekpunt voor alle ideeën, vragen en problemen.

Ten tweede houdt de pastoraat groep zich bezig met beleid. Ze signaleert welke vragen er leven en wat er speelt in het dorp en doet voorstellen tot beleid. Deze brengt ze in gesprek met iedereen die erbij betrokken is. Daarnaast bespreekt het pastoraal team haar beleid met de pastoraat groep en wordt gezamenlijk bekeken hoe dat beleid hier in Heeten vorm kan krijgen.

De pastoraat groep gaat over de inhoudelijke, pastorale kant.

De locatieraad beheert de financiën, het onderhoud van het kerkgebouw en de pastorie en houdt contact met de beheerder van de begraafplaats. Ook heeft ze regelmatig contact met het parochiebestuur van parochie Heilig Kruis.

De pastoraat groep is onderverdeeld in taakvelden, die ook wel profielen genoemd worden. Elke maand vergadert de groep en komt het nieuws uit alle profielen aan de orde, zodat de pastoraat groep ook overzicht heeft over het geheel van de geloofsgemeenschap en soms verbindingen kan leggen tussen groepen.

Heeft u goede ideeën,vooorstellen of vragen, klop dan gerust aan bij één van de profielhouders of bij de secretaris van de pastoraat groep!

Wie zijn de leden van de pastoraatsgroep en welk profiel behartigen ze?

VOORZITTER                 Vacant    
 

 

 

 

CATECHESE

   

Roosmarie Salden

Nedersege 1

8111 BP Heeten

0572 - 38 20 29

 

roba.salden@kpnplanet.nl

DIACONIE    

 Gerard Daggenvoorde

 

 

 
GEMEENSCHAPSOPBOUW    

Vacature

 

 

LITURGIE    
Angela Nijenkamp

 

 

 

 

 

SECRETARIS