Historie

De geschiedenis van de lokatie Heeten…

 

            Op deze webpagina vindt u informatie over het ontstaan van de parochie

            Heeten, met beschrijving van alle pastores die zich in de loop der tijden

            dienstbaar hebben gemaakt voor onze parochie. Onlosmakelijk met de

            parochie verbonden is onze monumentale kerk, welke een gezichtsbe-

            palende rol vervult voor Heeten. Over de bouw en restauratie/onderhoud

            van de kerk is dan ook nadere informatie te vinden op deze pagina.

 

 

<   Het ontstaan van de parochie Heeten …  [LEES VERDER] 

 

<   Bouw en restauratie parochiekerk Heeten …  [LEES VERDER] 

 

<   Interieur en orgels …  [LEES VERDER] 

 

<   Geschiedenis van de begraafplaats …  [LEES VERDER]