Contact

U kunt contact krijgen met de parochie Maria Onbevlekt Ontvangen te Heeten:

Secretariaat: 0572 - 381233   op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur

Bankrekening R.K Kerkbestuur Heeten: NL15RABO 01202.02.573

 

Email parochie :  secretariaat@parochieheeten.nl

 

Email redactie Kevertje : kevertje@parochieheiligkruis.nl

 

Pastoor van dienst ALLEEN IN SPOEDGEVALLEN : 06 - 53 96 41 40

 

PASTORES:

Pastoor J.J. Baneke

 

06-10226557

pastoorbaneke@parochieheiligkruis.nl

Parochievicaris G.J.Nijland

0570 - 526356

06 - 42571832

pastornijland@parochieheiligkruis.nl

 

 

 

 Past. werkster A. van Engeland

06-43502534

sms / app / telefoon

astridvanengeland@hetnet.nl     

 

Past. werker H. Bloo

 

06 - 22 29 15 39

h.bloo@katholieksalland.nl

Past. werkster A.Gunnink-vdBerg

 

038-4527475

lonnekegunnink@hetnet.nl