Pastoraatsgroep

De pastoraatsgroep

De pastoraatsgroep is de schakel tussen de parochianen en het pastorale team.

Het werk van de pastoraatgroep richt zich op het coördineren van de pastorale activiteiten van de parochie. Ze zijn als het ware de ogen en oren van de geloofsgemeenschap.De pastoraatsgroep werkt samen met het pastorale team om er voor te zorgen dat de dagelijkse pastorale praktijk in de geloofsgemeenschap goed verloopt.

De leden van de pastoraatsgroep vertegenwoordigen vier taakvelden en zijn aanspreekpunt voor de diverse werkgroepen en de parochianen.

De vier taakvelden zijn:

- catechese

-diaconie

-gemeenschapsopbouw

-liturgie

De pastoraatsgroep is sinds september 2010 gestart en zit nog in de oprichtingsfase. Pastoraal werkster Astrid van Engeland begeleidt hen daarbij. Het komende jaar wil de pastoraatsgroep met verschillende werkgroepen in gesprek om zodoende te horen wat er leeft en wat zij voor hen kan betekenen.

taakverdeling pastoraatsgroep